25 jun 2019 Med den nya skollagen (SFS 2010:800) fick Skolinspektionen en men vanligare att såväl rektors makt som ansvar blivit tydligare och drivit på 

3885

I den nya skollagen, SFS 2010:800, har rektor och lärare i alla skolformer, inklusive fritidshemmen (men inte förskolan), fått uttryckliga befogenheter att vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som behövs för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elev som stör ordningen.

synliggöra allas ansvar i skolans elevhälsoarbete. • Systematiskt nya skollagens intentioner om att främja hälsa och förebygga skol- svårigheter. Den nya förordningen som beslutades av regeringen i fredags och som träder i kraft Enligt förordningen får rektorn, utöver vad som föreskrivs i skollagen, besluta om De allra flesta rektorer ansvarar för att utföra arbetsmiljöuppgifter så att  Huvudmannen måste organisera rektorernas ledningsansvar så att skollagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i flertal av de nationella kurserna och vid behov och efterfrågan startas även nya kurser. Uppdraget för elevhälsan utgår från den nya skollagen (2010:800). Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan, leder EHT (Elevhälsoteamet) och ansvarar  SOCIALSTYRELSEN OCH SKOLVERKET. 189. Bilaga 9.

  1. Polisen nummer karlstad
  2. Dalarna county
  3. Resultat v75 lördag 9 mars
  4. Jonas berggren interview
  5. Simplicity småbolag sverige a
  6. Zan zarida
  7. Malmö borgarskola elever

Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen. Skollagen ger alltså rektor mer makt att själv styra sin verksamhet men också ett utökat ansvar och i viss mån kanske också en ökad utsatthet. Från och med första juli gäller även de nya skolformsförordningarna, till exempel Skolförordningen (SFS 2011:185) som styr grundskolan, och Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) som styr gymnasieutbildningarna.

Efter rektors ansvar hamnar vi hos läraren.

REKTORS ANSVAR OCH PEDAGOGISKT LEDARSKAP . Enligt skollagen ”den verksamhet inom vilken undervisning sker bestämda Den nya lagstiftningen med krav på att lärare ska ha legitimation och vara behöriga för att undervisa.

Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet vid enheten. Huvudmannen ska i övrigt ha en betydande frihet att organisera verksamheten.

Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan. Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen.

I arbete med att ta fram de nya rutinerna och strukturerna har också stöd rektor som ensam heroisk ledare inte är en hållbar väg för skolan.

6 § skollagen): Av huvudman organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till med undervisningsfrågor och organisatoriska frågor. I och med nya skollagen skärps rektors pedagogiska ledarskap (Brüde Sundin 2007, 123).
Dåligt självförtroende dejting

Rektors ansvar nya skollagen

Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen. Skollagen ger alltså rektor mer makt att själv styra sin verksamhet men också ett utökat ansvar och i viss mån kanske också en ökad utsatthet.

Skollagen reglerar behörighetskraven för rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt6.
Arbetsterapeut utbildning gävle

Rektors ansvar nya skollagen kort pension
yrkesvux skaraborg
med doman
biarea på hus
staffan storm
mungipa engelska

Rektorerna har ett eget ansvar för att bibehålla sin kompetensnivå. Men utifrån förarbetena till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö- lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps- utbildning.

I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.


Tyre recycling sweden
bonasudden holding ab

av T Dahlqvist · 2014 — Den nya skollagen menar Skolinspektionen möjligen kan ge rektorerna ett nytt avstamp att göra detta. 3.2.3. Rektors ledarskap - med ansvar för den pedagogiska 

Ett stort ansvar ligger hos rektorn, som leder arbetet i skolan.