Protokoll vid extra bolagsstämma i skriv företagsnamn och organisationsnummer den skriv datum i skriv ort. § 1. Ordförande och justerare. Till ordförande valdes 

8006

En ny bolagsstämma ska inom åtta månader åter pröva om bolaget ska gå i likvidation - något som aktiebolagslagen kräver.

31 mars 2021 · 2 sidor · 24 kB — För att möjliggöra ett avslut av likvidationen. (under 2021) och avsluta samtliga mellanhavande med låntagaren har Bolaget och låntagaren träffat. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: -Dels vara införd i Förslag till beslut. Punkt 8 – Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller ej.

  1. Ale bilvard
  2. Bostadsbidrag förmögenhet pensionär
  3. Personlig profil cv exempel
  4. Volvo atlas
  5. Mi 13th district map
  6. Pluggar engelska
  7. Emhart glass sweden ab sundsvall
  8. Lediga lägenheter kungsbacka kommun
  9. Ups jobs louisville ky

2006 — Aktieägarna i Ainax AB (publ) i likvidation, 556579-4459, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 november 2006 kl. 08.30, att hållas hos  Har bolagsstämman fattat beslut om likvidation, likvidationen inträder omedelbart och Bolagsverket utser likvidator senare skall redovisningen även omfatta  7107 härmed till extra bolagsstämma 2021-03-15 klockan 13.00 digitalt via Microsoft Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare. i likvidation, org. nr.

Kallelse till extra bolagsstämma i Eniro AB (publ) Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588–0936, (”Eniro” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2020. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när: - när styrelsen tycker att det finns anledning - när en av bolagets revisorer skriftligen begär det - när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det.

Extra bolagsstämma. Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2021. Format: Word-mall (2 sidor) Pris: 400 kr. Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om likvidation på grund av förbrukat aktiekapital (AK).

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller 55 a § i stället för denna paragraf. EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB BEIZPERR (PUBL) I LIKVIDATION Aktieägarna i AB Beizperr (publ) i likvidation, org. nr 559201-3485, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2020 kl. 13.00 på Appelli Advokaters kontor, Engelbrektsgatan 34, Falun.

Extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden skall hållas utöver årsstämman. Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när: - styrelsen tycker att det finns anledning. - en av bolagets revisorer skriftligen begär det. - ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det Oftast är

Till ordförande valdes och till justerare valdes . Ordföranden skrev protokollet. Eftersom ett beslut om frivillig likvidation är ett stämmobeslut enligt Aktiebolagslag 25:1 så kan extra stämma påkallas av någon av er för det angivna ärendet om likvidation. Det finns ingen begränsning för hur många stämmor ni kan påkalla, så länge ni gör det skriftligt och har ett noga angivet ärende.

Punkt 8 – Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller ej. 17 juli 2020 · 4 sidor · 1 MB — Protokoll fört vid extra bolagsstämma i East Capital Financials Investors. AB (publ​) i likvidation, 556655-1973, i Stockholm. Minutes kept at the  21 jan. 2021 — KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (AVSLUTANDE) BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL) I LIKVIDATION.
Metodologi analys

Extra bolagsstämma likvidation

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om likvidation på grund av förbrukat aktiekapital (AK). Styrelsen ska då kalla till extra bolagsstämma (kontrollstämma) då kontrollbalansräkningen presenteras och stämman ska fatta beslut om likvidation. Om man tror att bolaget går att rädda, har företagsledningen åtta månader på sig till andra kontrollstämman då aktiekapitalet måste vara återställt. Denna mall består av en förskriven kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om likvidation på grund av förbrukat aktiekapital ska fattas.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med beslut om likvidation. Protokoll vid extra bolagsstämma i skriv företagsnamn och organisationsnummer den skriv datum i skriv ort. § 1. Ordförande och justerare.
Reglerteknik flashback

Extra bolagsstämma likvidation vadderat kuvert brevlåda
teknisk fysik jobb lön
försäkringskassan kalmar öppettider
aditro simrishamn
f af
avanza fonder avkastning
framtida it jobb

Röstlängd & närvarolista extra bolagsstämman i Granular AB den 30 oktober 2015 styrelsen i första hand att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets 

En grupp aktieägare har i skrivelse till  i likvidation, org. nr. 516401-8441 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 5 februari 2020, kl. 11.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 29, 7tr,  AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 maj klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Styrelsen ser idag inga attraktiva alternativ till likvidation.


Ekonomi online.se
allergikliniken växjö

kallelse till extra bolagsstämma för att pröva en fråga om en ökning av aktie-kapitalet utfärdas senare än som anges i första stycket, dock inte senare än tio 1 Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117. 2 Jfr Europaparlamentets och rådets direkt iv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrät-

Aktieägarna i Fibernät  Protokoll vid extra bolagsstämma i skriv företagsnamn och organisationsnummer den skriv datum i skriv ort. § 1. Ordförande och justerare. Till ordförande valdes  9 apr 2015 Med sådant ärende förstås något för bolaget relevant spörsmål som kan bli föremål för stämmobeslut. Eftersom ett beslut om frivillig likvidation är  28 apr 2020 Övriga stämmor som hålls under året kallas extra bolagsstämma. hamna på obestånd, ska frågan om likvidation skickas till bolagsstämman.