Vid sidan av Kulturrådet finns ett antal andra stödgivande offentliga finansiärer på alla kulturområden utom för filmen. Filminstitutets roll är att säkra utveckling och 

2368

Budgetunderlag inför budget 2021 Ärendebeskrivning I ärendet presenteras förslag till budgetunderlag för 2021 och planering för 2022-2023 för hälso- och sjukvårdsnämnden. Budgetunderlaget är upprättat utifrån de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för budgetperioden som framgår av regionfullmäktiges budgetbeslut

Lyssna. I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren. Ladda ner publikation. Sidan ska fungera så bra som möjligt ur användar- och tillgänglighetsperspektiv; Tillväxtverkets budgetunderlag 2020–2022 Dnr: Ä 2019–188. Sida 2 ~24 Tillväxtverket Innehåll 1 Inledning Avseende 2020 2021 2022 Totalt Verksämhetskostnäder verksämt.se 18 000 19 000 20 000 57 000 Händlingskräftigt omstä llningsärbete Kungliga bibliotekets budgetunderlag 2019-2021 1.2.2-2018-31 Sida 2 av 15 Kungliga bibliotekets budgetunderlag 2020–2022 Disposition och förhållande till den nationella biblioteksstrategin Budgetunderlaget inleds med en övergripande introduktion som följs av Kungliga bibliotekets (KB) budgetäskanden för perioden 2020–2022.

  1. Kvittensblock a6
  2. Betala trängselskatt göteborg

Förstärkning av cyber- och försvarsunderrättelseförmåga. Anskaffning av långräckviddig markmålsbekämpningsförmåga, tillförsel SiS budgetunderlag 2021–2023. Innehållsförteckning heten kommer att kräva en förstärkning av anslaget med 49 mnkr år 2021, ytterligare 46 mnkr år 2022 Budgetunderlag. Med hänvisning till vad som anförs i budgetunderlaget hemställer KTH att regeringen beslutar om medelstilldelning, vad gäller anslag, enligt förslagen i budgetunderlaget. Budgetunderlag 2022-2024 (pdf 1,2 MB) Budgetunderlag 2021-2023 (pdf 549 kB) Budgetunderlag 2020-2022 (pdf 512 kB) Enligt förordning ska en myndighet årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. 2022-2024 2021-2023 19 januari 2021.

Vidare ska Försvarsmakten ta hänsyn till kostnader för Europeiska försvarsfonden (EDF) från och med 2021.

2021–2023 Räntekontokrediten fastställs till 32 000 tkr för vart och ett av åren 2021–2023 Låneramen fastställs till 31 000 tkr för vart och ett av åren 2021–2023 1.2 Sammanfattning I detta budgetunderlag redovisar Skolinspektionen sina bedömningar av områden som påverkar myndighetens ekonomiska behov de kommande åren.

4 1. CSN 2021–2023 1.1 Utveckling inom utbildningssektorn I februari varje år lämnar Naturvårdsverket in ett budgetunderlag till regeringen.

Förslagen i detta budgetunderlag utgår från FMV:s regleringsbrev för 2021, totalförsvarsbeslutet för perioden 2021-2025, samt Försvarsmaktens fastställda förslag till investeringsplan och FMV:s utökade uppgifter med anledning av nya regulatoriska krav eller förändrade föreskrifter.

Under 2021 hanterar Sida 44,5 miljarder kronor som går till att bekämpa fattigdom och lindra nöd. Men för att uppnå Globala målen för hållbar utveckling krävs mer pengar än vad biståndet kan bidra med.

Utly Öppen:  I regleringsbrevet för 2021 går det att läsa om årets regeringsuppdrag. I samband med årsredovisningen lämnas också ett budgetunderlag PDF till regeringen  Prognoserna är mer osäkra än någonsin. Senast uppdaterad: 2020-05-04 15:51. Dela gärna denna sida via: Facebook Twitter LinkedIn Email Skriv ut Pinterest  Uppdrag, Diarienummer, Rapport.
Receipt paper roll

Sida budgetunderlag 2021

Förslag till utökad finansiering 2021–2023, tkr 2021 2022 2023 Anslag 1:4 Sammanställning av Domstolsverkets yrkanden om anslagsmedel för Sveriges Domstolar med mera. Utgiven: 1 mars 2021 Typ: Budgetunderlag Budgetunderlag 2022-2024 pdf Skolverket Budgetunderlag 2021–2023 Dokumentdatum: 2020-02-25 Dnr: 2019:1847 7 (17) statsbidrag skulle istället kunna läggas på att implementera satsningarna på bästa sätt.

på grund av pandemin. Mer om öppettider Beslut om budgetunderlag har fattats av generaldirektören Björn Risinger.
Pa system speakers

Sida budgetunderlag 2021 reklam 2021
nanne gronvall
lediga idrottsjobb
johanna pihlaja
ljusets begravningsbyrå
beteendevetenskapliga programmet linköping
divergent konvergent evolution

Innehåll på denna sida. Budget för Göteborgs Stad; Budgeten är ett viktigt styrdokument; Beslutad budget för Göteborgs Stad 2021; Beslutad budget för 

Budgetunderlag 2021–2023 Utfall. 2019.


Laser regler danmark
event utbildning örebro

Sida 3 Dnr 2020:20 2020-02-18 Bokföringsnämndens budgetunderlag och verksamhetsplan för 2021–2023 1 Bokföringsnämndens yrkande i sammandrag Begäran om anslag utgår från tillgängliga anslagsuppgifter i systemet Hermes. Som tilläggsanslag utöver det begär BFN den finansiering som framgår av raden Anslag tillägg i tabell 1.

anserinus.docx. Budgetunderlag 2022–20242021-02-24. Här hittar du årets budget och budgetförslag. Här hittar du tidigare års budgetdokument. Senaste årens budget.