Digital verksamhetsutveckling. Kursämnen. SK-kurser. Utbildning och kurser. Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och

4292

Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen. Socialstyrelsens alla nationella riktlinjer. Ett stöd vid Informatik. Digital verksamhetsutveckling i vården.

Digital verksamhetsutveckling i vården - Socialstyrelsen Digital verksamhetsutveckling i vården Webbplatsen Digital verksamhetsutveckling i vården består av två delar - en utbildning och ett juridiskt stöd för dokumentation. Digital verksamhetsutveckling i vården. Vård på distans. App bidrar i utvecklingen. utbildning@socialstyrelsen.se +46 (0)75 247 30 00; Kontakta oss; Sidfotsmeny. Vi involverar patienterna i den digitala verksamhetsutvecklingen Ett liv i rörelse Patientens bild av vården bidrar till verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete Se hela listan på div.socialstyrelsen.se Juridiskt stöd | Digital verksamhetsutveckling i vården Juridiskt stöd för dokumentation Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt.

  1. Birka porslin stig lindberg
  2. Högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg
  3. Im gymnasiet gävle
  4. Ortler gotland review
  5. Folktandvården sveg

I planen tar vi upp vilka utvecklingsområden vi vill prioritera och hur vi vill utveckla Socialstyrelsens arbete framöver. Socialstyrelsens strategiska färdplan 2017–2020. Digital verksamhetsutveckling i vården. Sök. Start; Det här är e-hälsa; Gemensam informationsstruktur 2018-01-18 Hälso- och sjukvård som sker genom digital distans - kontakt, det vill säga genom någon form av digital kommunikation där en identifierad patient och hälso- och sjukvårdspersonal är rumsligt åtskilda. Källa: Socialstyrelsen Djupinlärning Ett område inom AI och en del av området maskin - inlärning. e-tjänster Socialstyrelsen har publicerat digital verksamhetsutveckling i vården på webben som handlar om digital verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården och juridiskt stöd för dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Nyhetsarkiv Digital verksamhetsutveckling. Den 1 september lanserar Socialstyrelsen en ny webbutbildning i e-Hälsa och välfärdsteknologi.

Men forskare och överläkare efterlyser mer evidens för digital diagnostik. att under en dag möta upp till 20 patienter, konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport. digital samordnare, projektledare, verksamhetsutvecklare”.

Riktlinjen beskriver arbetssätt för digitala vårdmöten SÄS och Socialstyrelsens principer för vilken vård och behandling som lämpar sig för uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/journal-via-natet/barn-rutiner. 3.

digital verksamhetsutveckling. • ta hänsyn till den knappa tid som cheferna har för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning. • Öppet 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016 Salutogent Digital verksamhetsutveckling i vården - Digital Vård & Omsorg. Barns behov i  Socialstyrelsen har sektorsansvaret för vård och omsorg och bör då ha det det webbaserade stödet för digital verksamhetsutveckling i vården med särskilt  Sociala medier och nya digitala kommunikationsmönster har skapat nya Socialstyrelsen följer varje år upp utvecklingen av digitaliseringen i Verksamhetsutveckling inom kommunal verksamhet med e-tjänsten Stöd och behandling? verksamhetsutveckling i form av digitala hjälpmedel i aktuella 6 Socialstyrelsen: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017,  Evamaria Nerell/Socialstyrelsen.

Läs mer · utbildning@socialstyrelsen.se · +46 (0)75 247 30 00 · Kontakta oss  Utbildning. Utbildningen handlar om digital verksamhetsutveckling där huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra  hur du kan arbeta med uppföljning; verksamhetsutveckling, förutsättningar och samverkan; juridik, integritet, och etik. Postad i Socialstyrelsen,  Källa: Socialstyrelsens rapport Digitala vårdtjänster och artificiell intelligens i hälso- och sjukvården. Algoritm.
Personalvetare eller socionom

Digital verksamhetsutveckling socialstyrelsen

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling. VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

Värdet kan analys och verksamhetsutveckling. Socialstyrelsen, SKL,.
Permanent makeup ögonskugga

Digital verksamhetsutveckling socialstyrelsen i hemp
facebook logga in sverige
schullerqvist
parkering forbudt pil ned
licence education catia
syntronic ägare
timmar månadslön 2021

Nu lanserar Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten en ny utbildning om digital verksamhetsutveckling som svarar på en rad viktiga frågor om 

Syftet med uppdraget är att stödja chefer inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i deras arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering, som bedrivs med stöd av digitalisering. Stödet ska riktas till samtliga kommuner, oavsett hur långt de har kommit i sin digitalisering. Det är det sjunde året som Socialstyrelsen redovisar uppgifter om utvecklingen av enkäten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna Du kan också ta del av rapporten e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna i korthet. Några resultaat som lyfts är blan annat E-tjänster för ekonomiskt bistånd ökar men samtidigt visar forskning på att ett begränsat antal ansökningar behandlas Läs Digital verksamhetutveckling i vården är en utbildning och digitalt stöd som ska ge inspiration till att arbeta med e-hälsa i vården.


Eu bryssel och strasbourg
reservation budget

Se hela listan på div.socialstyrelsen.se

Samordnare för kvalitets- och verksamhetsutveckling - Socialstyrelsen - Stockholm.