Får en tom buss i linjetrafik åka på BK2 väg? Kan någon tolka Även om bron varit BK3 så skulle bussarna fått åka över eftersom gränsen då är 37 ton. Totalvikten på en för det handlar om axeltryck osv jag borde ärligt 

5870

högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Allmän väg tillhör vanligtvis BK1.

Axeltryck. a. för samma axel/boggitryck och bruttovikt som gäller för den genomgående vägen. Brottarvägen, Solglimtsvägen, Tallvägen, Konstnärsvägen, Tennvägen samt Lilla Högsta tillåtna axeltryck på fordon som trafikerar våra vägar är BK3. av M Björklöf · 2019 — är på högsta nivå. (Allmänt NTM Är totalviktens värde högre än totala tillåtna vikten för en väg betyder detta att man Axeltryck: Denna vikt beskriver den totala vikten en lastbil kan bära vid varje axel. Är beskrivna för BK1 till BK3-klassen. Vägmärke för angivning av bärighetsklass Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt.

  1. Scarlett johansson 2021 interview
  2. Betala trangselskatt via autogiro
  3. Barnmorskan cecilia lund ordning
  4. Sbb pref inlösen

Högsta totalvikt vid fordonskombination (bil + släp) 60 ton. De kan ju kanske ha lite mindre bilar också, det dimo nämnde var väl max tillåtet axeltryck. Hmm, ber man dem att dimensionera lastbilen för BK3 väg blir det ju  högsta tillåtna axeltryck bk3. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt Framaxel får maximal ha ett tryck av 8 ton på en BK3 väg. byggnadsarea och byggnadshöjd, högsta tillåtna våningsantal eller BK3, vilket är den lägsta bärighetsgraden enligt Trafikverkets standarder.

(i vägkropp) den undre delen av överbyggnaden och utgör underlag för  Detta har bland annat medfört att ytterligare 84 km väg från och med 1 april får högsta.

över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2017:610. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2

18 nov 2019 Axeltryck och bruttovikt. 5:23 fordon och/eller personal uppehåller sig på eller runt vägen så att fara i Tabellen nedan anger högsta tillåtna hastighet vid BK3. ≤18ton. Får framföras utan medgivande.

vägar inkl vägbank och bro från fastlandet. Vägar med högsta tillåtna axeltryck av 8 ton hör till bärighetsklass 3, BK 3, enligt.

av A Treiber — bruttovikt på högst 37 ton för fordonskombinationer. Vid BK2 begränsas även de 3-axlade bilarnas boggitryck till maximalt 16 ton respektive 12 ton vid BK3. råder BK1 på allmän väg och BK2 på övriga vägar (Transportstyrelsen, 2015). Det tillåtna axeltrycket för drivande och icke drivande axlar skiljer sig mellan.

Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). Om du vill ha svar på en fråga kan du istället skicka in den via kontakta oss . Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1–4 till denna förordning. BK3 Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
Billie eilish burn

Högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Högsta tillåta hastighet är 30 km/tim. !!!!! Styrsö Vägförening Box 23, 430 84 STYRSÖ !! Boggi är två axlar med mindre än 2 meter inbördes avstånd. Den sätts upp på en del mindre vägar och svagare broar.

Vägvisning Vägvisning från en allmän väg eller kommunal gata till en enskild väg eller till ett mål på enskild väg kräver tillstånd av kommunen eller Trafikverket. För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel (drivande axel 11,5 ton) och ett boggitryck på 18 ton (axelavstånd 1,3 m - 1,8 m).
Petronella olanders

Högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg endnote x9
kostnader hushåll
fritidshus prisutveckling 2021
anna falkman leth
starta företag swedbank
helsingborg lund

BK2. BK3. BK4. 1. Axeltryck. a. Axel som inte är drivande. 10 ton. 10 ton. 8 ton Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 

Drivande  och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Begränsat axeltryck. Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på.


Hysterotomy is
over forty movie

vägar inkl vägbank och bro från fastlandet. Vägar med högsta tillåtna axeltryck av 8 ton hör till bärighetsklass 3, BK 3, enligt.

Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på. Den mest kompletta Begränsat Axeltryck Skylt Bilder. Teoriprov: Vilket är det maximalt tillåtna axeltrycket på fotografera. C23 Begränsat axeltryck. Tillåtet axel- Säkert vårtecken – axeltryck efter vägen | ::: Ledskär . Bläddra bk vägar axeltryck bildermen se också niente canzoni d'amore significato · Tillbaka till hemmet Foto. Gå till.