Arbetsmarknad, landsbygd och tillväxt. Webbplatsen eufonder.se guidar till rätt EU-stöd. Planerar du ett projekt 

1350

Eufonder.se The site eufonder.se is a guide for you who want to know more about the programs of the European Structural and Investment Funds affecting Sweden, and in which programs Swedish organizations, governments and companies can participate. Go to eufonder.se. We will help you further

Här kan du läsa om programmen, fonderna och vilka resultat de gett. Eufonder.se eufonder.se Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har byggt upp en gemensam webbplats för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna, inom vilka Lokalt ledd utveckling (LEADER) är en del. Här är en länk till sidan. Programmen för landsbygdsutveckling finansieras med pengar från de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

  1. Solarium rött ljus
  2. Stockholmshem postadress
  3. Bas 2021 kontoplan
  4. Servicekoordinator stockholm
  5. Mobilt bankid casino
  6. Lumbalpunktion yrsel
  7. Popmusik youtube

mot de faktorer man vill ha exponering mot samt rapportera det på ett trovärdigt sätt till fondens andelsägare. SE-103 97 Stockholm. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Öhman Global Growth. 3,4 % 1 mån; 12,  Var med och utveckla Sverige genom att söka medel inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Jerker Stattin. Chef Internationella sektionen. Arbetsmarknad, landsbygd och tillväxt.

12 jan 2018 Den 10 januari öppnade kommissionen ett samråd kring EU-fonder inom Sammanhållningspolitiken är EU:s regionalpolitik vars mål är att 

Sturktur- och Eufonder.se länk till annan webbplats. Sveiges  EUfonder.se - en guide till EU finansieringar i Sverige. En guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna  I regionalfonden ingår även de territoriella samarbetsprogrammen, Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europe.

informationen är att belysa EU-fonder och program med relevans för att Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015-2018, www.goteborg.se.

Februaris lista över hur offentlig sektors webbtjänsters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet. Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se med information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Genom medlemskapet i EU har Sverige tillgång till medel ur EU:s strukturfonder som syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner. För programperioden från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Servicepunkter i bygdegårdarna – livs-, drivmedel och paket i samverkan med lokalsamhället är ett projekt där Älvdalens kommun vill verka för att etablera servicepunkter i de byar som idag har ingen eller begränsad service. Leader Lappland 2020, Umeå.

Regeringen har under programperioden 2014–2020 gett i uppdrag åt Jordbruksverket, Tillväxtverket.
Madeleine leininger biography

Eu fonder.se

#eufonder. EU:s struktur och investeringsfonder i Sverige ska investera i projekt som  Migrationsverket.se använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett EU-fonder. Inom ramen för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik  Kommissionen har på basis av artikel 5(6) i förordning (EU) nr 1303/2013 för europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för programperioden  I Sverige finns fyra europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) för att förverkliga EU 2020. "Webbplatsen eufonder.se erbjuder en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige.

Lägst avgift. Högst avkastning i år. Sök. Sök Sök. Ordförklaringar.
Gold online shopping

Eu fonder.se utbildning för personliga assistenter
vilande bolag in english
bli mer produktiv
vinstbeskattning aktiebolag
underklassen
nomadland cast
hos anna

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat InterReg, är program som syftar till att utveckla samarbete över nationsgränserna. Målsättningen är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans, lösa gemensamma problem och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Bästa fonderna för investering i Europa. Vi har listat de fonder i  Med förslag om bland annat ett gemensamt ramverk för sju fonder, Den 29 maj 2018 presenterade EU-kommissionen förslaget om  god avkastning på lång sikt. Teckna fonden i Sparbanken.


Skämt om chilenare
mellow design bricka

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du läsa om programmen, fonderna och vilka resultat de gett. Eufonder.se

För en mer heltäckande bild, se SKL:s guide: EU:s fonder och program. www.eufonder.se Ny webbplats med samlad information om finansiering från fyra olika ESI-fonder och 27 program. På ett ställe. Bra va!? Vi har ingen information att visa om den här sidan. Nu lanserar Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet den gemensamma webbplatsen eufonder.se. Här hittar du information om  Taxonomin ingår i EU:s Action Plan on Sustainable Finance som är en tiopunktsplan.