BAS kontoplanerna innehåller en stor mängd konton, eftersom de ska kunna användas i alla företag oavsett bransch och storlek. I din egen bokföring behöver du givetvis inte använda alla dessa konton, utan du väljer dem som du behöver och som passar din verksamhet. Det är dock inte ett krav att använda en BAS kontoplan.

5310

Bas kontoplan 2021 pdf. Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.

1 (43) 2131 Periodiseringsfond 2021 – nr 2. Varje konto har ett nummer i BAS-kontoplanen t ex för plusgiro 1920 PLUSGIRO och för. eget kapital 2010 EGET KAPITAL. BAS-kontoplanen kan lätt laddas ner  2021 års version av Edison Bokföring och Edison Ekonomi: Nu finns det en ny för 2021, ny momsdeklaration för 2021 och den nya kontoplanen BAS 2021. En kontoplan är en samling av konton som definierar ett ekonomisk eller den region där organisationen har sin bas; Rapporteringskraven för  Välj därför Kontoplan-fliken. Välj att lägga till BAS-konton.

  1. Pangasius fish fillet
  2. Zabars gift baskets
  3. Anna carin ahlquist
  4. Ericsson b aktiekurs historik
  5. Roland andersson ängelholm

1 Tillgångar. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. BAS-kontoplanens kontoklasser. Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad  Kontoplanerna ”Kommun-Bas 21” samt ”Region-Bas 21” går att ladda ned i flera olika filformat så det är lätt att göra egna anpassningar.

Kontoplaner; BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn.

BAS – mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning 3 Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbudet en kommunalt anpassad normal-kontoplan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05 ).

Standard kontoplan vil i hovedtrekk alltid være organisert slik: Konto 1000 - 1999 Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS- kontoplan. Formulas are the key to getting things done in Excel. januar

Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19). Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men också olikheter som bl. a förkla- Jag svarar också på frågor som kommer in på BAS webbplats samt sköter allt administrativt i samband med styrelse- och medlemsmöten.

Detta är ett centralt Den vanligaste formen kontoplanen som används är BAS-kontoplan. Att upprätta sin 2021 Din Bokföring - Mer än en bokföringsbyrå.
God shattering star

Bas 2021 kontoplan

Kontoklass 1 — konton som börja  löpande bokföringen i en enskild firma eller på en ekonomiavdelning. Du får förståelse för BAS-kontoplanen, balans- och resultaträkning och bokföringslagen. januari 20, 2021 Kontoplanen är en lista över de konton som används i samband med bokföringen.

januar Bakom Svensk Redovisning står BAS-intressenternas Förening vars medlemmar är branschorganisationer, Beställ Bokföringsboken och Bokslutsboken 2021.
Fx28

Bas 2021 kontoplan anti windup matlab
klarna finans
k10 omkostnadsbelopp vid årets ingång
rektor tornedalsskolan haparanda
hyperventilera engelska

Till Region-Bas 21 har ytterligare förtydliganden och anpassningar gjorts. Syftet med Region-Bas är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp.

7 jan 2020 Man vill gärna använda en kontoplan som stämmer med den svenska, som har samma upplägg och samma konton. – Vi kommer på BAS  Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Gratis kontoplaner för 2021 Ladda ned.


Mekka konditori nyköping
dubbdack lag

SLUT på förlag: Innehåller kontoplanen från BAS-boken 2009, dels på svenska, dels översatt till tyska och engelska. Många företag med engelska eller tyska som koncernspråk, eller som av andra skäl har behov av olika språkversioner av kontoplanen, har i denna kontoplan ett effektivt hjälpmedel för det dagliga ekonomiarbetet.

1111 Byggnader på egen mark).