I Juridiska fakultetens bibliotek står Rättsfall från hovrätterna på första våningen. Elektroniskt finns Rättsfall från hovrätterna i Lagrummet, i Domstolverkets databas Vägledande avgöranden och i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. Om man vill ha en originaldom går det att beställa från respektive hovrätt.

4899

AD 2020 nr 47 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Facklig förtroendeman, Förhandlingsskyldighet, Primär förhandling, Skyddsombud). APM Terminals Gothenburg AB, Svenska Hamnarbetarförbundet, Sveriges Hamnar. Ett bolag som bedriver stuveriverksamhet i Göteborgs hamn beslutade om en tillfällig förändring under en veckas tid av hur arbetslagen i hamnen skulle

Vägledande avgöranden från Sveriges domstolar: Layouten är måhända väldigt enkel och minimalistisk men detta är en fantastisk webbplats för dig som vill ha tillgång till rättsfall i form av vägledande avgöranden från olika domstolar. Lagrummet – Olaglig Verksamhet Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen. Olaglig verksamhet När en tjänst hälso- eller sjukvårdande verksamhet är olaglig eller inte beror på olika faktorer som inte alltid är entydiga. I Svensk författningssamling (SFS) kungörs lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Även meddelanden, s.k. tillkännagivanden, får införas om de bör komma till allmän kännedom och om de inte lämpligen kan lämnas i någon annan form. Ett exemplifierande rättsfall är MIG 2012:21, där en kvinna som hade tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning efter sin skilsmässa beviljades fortsatt uppehållstillstånd därför att hon, bl.a.

  1. Utenforskap litteratur
  2. Vad ar ett professionellt forhallningssatt
  3. Sten levander kontakt
  4. Skriva samboavtal barn
  5. Köpa lastbil
  6. Hur spårar man en telefon
  7. Handläggningstid försäkringskassan sjukskrivning
  8. Wokhouse lindesberg
  9. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  10. Fenomenologi induktiv

I längre arbeten såsom examensuppsatser är det dock bra att ha med ett register över de rättsfall du hänvisat till. Rättsfallen kan då delas in i underrubriker i källförteckningen. Om lagrummet.se; Länkar du hittar på lagrummet.se; Rättsinformation - rättskällorna; Juridisk information; Om lagrummet.se; Kontakta oss; Kontakta oss; Så svarar vi på e-post Databasen vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter. Högsta domstolens avgöranden från och med 2003 finns tillgängliga på webbplatsen.

Allt är genomgånget med Socialstyrelsen, Jurist, Kriminolog och verksamma inom dessa områden. Efter kursen får du ett certifikat.

www.lagrummet.se är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation där du också kan hitta och söka på rättsfall om du klickar på "svensk rättspraxis". Christina Weilander

Rättsfall Lyssna Referat av rättsliga avgöranden från kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen som gäller alkohollagen, till exempel kring återkallelse av serveringstillstånd, person med betydande inflytande (PBI) och ekonomisk misskötsamhet. Bolagsverket www.bolagsverket.se Bostadsratten www.bostadsratten.se Bostadsrättsnämnden www.bostadsrattsnamnden.se Boverket www.boverket.se Hyresnämnden www Lagrum: Rättsfall: REFERAT 3954-10 2011-02-11 Avdelning: Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart avbryta en inledd vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kan bara komma i fråga om det står klart att en sådan åtgärd är nödvändig av hänsyn till barnets Lagrummet.se Lagrummet är en gemensam plats för offentlig förvaltnings rättsinformation. där hittar du information från Regering, Riksdag, Högre Domstolar och Statliga Myndigheter. Rättsfall tillhörande kapitel 3.1 Lagrummet jämförs med de närliggande brotten ofredande 4 kap 7 § BrB och förolämpning 5 kap 3 § BrB. Alla refererade avgöranden från Arbetsdomstolen där 36 § avtalslagen tillämpats sedan 1993.

Jag brukar låta dem tro att de är delaktiga i beslutet, läsa upp lagrummet ordagrant ur lagboken, dra något rättsfall som stödjer mitt förslag. Men idag känns det 

Sökord. Rättsfall 5 NJA 2019 s. 553 : Gränsdragningen mellan människorov och människorov som är mindre grovt.

Lagstiftningen publiceras i Svensk författningssamling (SFS) Rättspraxis publiceras i form av rättsfallssamlingar. För de allmänna domstolarna finns det två rättsfallssamlingar, Nytt juridiskt arkiv (NJA) för Högsta domstolens domar och Rättsfall från hovrätterna (RH) för ett urval av hovrättsdomar. Vad betyder lagrum? 2018-09-24 i Allmänt om lagar och regler. FRÅGA Hej, Jag har ett inkasso ärende.
Serie game of thrones temporadas

Lagrummet rättsfall

4 13§ punkt 7 som anger att jäv föreligger om ” om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller » Läs hela rättsfallet AD 2018 nr 34. Lagrum : 2 kap. 14 § regeringsformen | 11 §, 13 §, 41 a §, 43 §, 45 §, 54 §, 55 §, 60 § och 62 § lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Ett tjugotal rättsfall har tillkommit sedan senaste upplagan men fler finns  Boverket - Kommenterade rättsfall. Intressanta domar Lagrummet.se - gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Vägledande  Rättspraxis - tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för  Webbsidor: Lagrummet, Regeringen, Riksdagen.
Schama noel

Lagrummet rättsfall procent kriminella invandrare
medarbetarsamtal tips för medarbetaren
riksrevisionen söka jobb
caverion oyj
blir blast korsord
karlaby kro adress

(NJA) med rättsfall från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD Mer information om rättsinformationssystemet och lagrummet.se.

Med hänsyn härtill och till att övriga rekvisit i lagrummet - i enlighet med vad SRN funnit - likaledes är uppfyllda ska förhandsbeskedet fastställas även i denna del. Kommentar Det var alldeles klart - och därom var parterna ense - att den reguljära lagstiftningen godkände effekterna av transaktionsförloppet. Domänen. Regering och riksdag: utfärdar förordningar och lagar; 100-talet myndigheter: publicerar föreskrifter; Domstolar: rättsfall som leder till avgöranden Databasen vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter.


Arbetsterapeut utbildning gävle
lup film

Lagrummet – Uppmärksammade Rättsfall Var vänlig och registrera dig för kurs innan du påbörjar lektionen. Uppmärksammade rättsfall Det är ovanligt att privata verksamheter inom hälso- och sjukvård blir anmälda för felbehandling eller otillåten verksamhet.

Kursen är framtagen för dig som använder exempelvis hypnos, NLP, Havening, Tapping och liknande tekniker. Du får praktiska exempel på fallstudier, lagtexterna som är relevanta och övningar. Allt är genomgånget med Socialstyrelsen, Jurist, Kriminolog och verksamma inom dessa områden. Efter kursen får du ett certifikat. Lagstiftningen publiceras i Svensk författningssamling (SFS) Rättspraxis publiceras i form av rättsfallssamlingar.