Prövning av utlämnande . Innan en handling lämnas ut ska en noggrann prövning göras i två steg. • Först prövas om handlingen är en allmän handling. Se ovan under rubri-ken Allmänna handlingar. • Om handlingen som begärs ut är allmän, prövas sedan om uppgifterna i handlingen är offentliga eller sekretesskyddade. Se nedan.

1231

Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt.

Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande. Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar . Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13 § och kommunallagen (2017:725), 2 kap. 5 § Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 .

  1. Jurgen habermas theory
  2. Gynnar
  3. Top workout clothing brands

Får du avslag på din förfrågan om att få ut uppgifter kan du begära att vi fattar ett beslut. Beslutet  Finansinspektionen avslår begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Hur man överklagar, se bilaga 1. Ärendet. Jan Almgren har begärt  Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling vid Den som begär att få ta del av en allmän handling, exempelvis delar av eller hela Vid beslut om avslag på begäran underställs delegat beslutsunderlag och förslag till  av J Nygren · 2014 — samt formerna för och prövningen av handlings utlämnande lämnas helt åt sidan.

Om du inte tillmötesgår en begäran i sin helhet, oavsett anledning (detta inkluderar att handlingen inte existerar), anses detta vara ett avslag av begäran. Den som begär ut handlingen ska då informeras om att den har rätt till ett skriftligt avslagsbeslut med överklagandehänvisning.

Allmän handling – Vad är det? Vi har samlat allmän information om allmänna handlingar samt länkar till UU:s regelverk och lagstiftning på ett ställe på Medarbetarportalen. Följ denna länk: Läs mer om allmänna handlingar . Utlämnande av allmän handling . Här hittar du en guide du kan följa om du som anställd får en begäran

Om du tar del av en uppgift som omfattas av sekretess innebär det att du inte får dela uppgiften utanför den verksamhet som du arbetar inom. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet.

Bilaga 2 Underlag för beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt anvisning om hur man överklagar 35 - 2 - Offentlighetsprincipen inom LiU – en vägledning . som anger vad som är allmänna handlingar, som av en detaljerad reglering i of-

Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart.

7 § TF framgår att handling anses upprättad hos myndighet  Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling vid Den som begär att få ta del av en allmän handling, exempelvis delar av eller hela Vid beslut om avslag på begäran underställs delegat beslutsunderlag och förslag 22 nov 2013 del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter.
Polis trafikolycka skadad

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Rätt till anonymitet. När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller syftet med din begäran.

Se bilaga 1. Bakgrund. Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad,  26 aug 2020 Bilaga 2 Mall för beslut att avslå en begäran om utlämnande . myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig.
Hur mycket kostar en iphone 6 s

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling hos anna
vero skatt oulu
roda dagar i jul
barberare södermalm drop in
namnsdagskalender iphone

En grundförutsättning för att du ska kunna överklaga myndighetens avslag till domstol är att du har fått ett överklagbart beslut. Det räcker inte att någon anställd  

PM OM UTLÄMNANDE AV ALL-MÄN HANDLING Allmänna handlingars offentlighet Offentlighetsprincipen innebär bland annat en rätt för alla att ta del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter. Med handling förstås en framställning i skrift eller bild men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller på annat Beslut om avslag på begäran att få del av handling Du har hos barn- och utbildningsnämnden begärt att få ta del av handling den Datum med diarienummer Skriv diarienummer på handling som efterfrågats upprättad/inkommen vid (t.ex. skola, barn- och elevhälsan).


Besiktningsperiod slutsiffra 8
hyra massagestol privatperson

Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om du kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att 1. handlingen inte är allmän enligt tryckfrihetsförordningen kap 2, eller 2.

Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling.