E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Socialstyrelsen skapar förutsättningar för utveckling av ändamålsenlig och strukturerad dokumentation.

6773

Socialstyrelsens arbete med NI bidrar till Vision e-hälsa 2025. Förvaltningen och vidareutvecklingen av NI fokuserar på det innehåll som har störst betydelse för verksamheterna inom vård och omsorg, utifrån behovet av en strukturerad dokumentation.

m. n. o. p. q.

  1. Malignt hypertermi
  2. Magister human resources
  3. Livboj meaning
  4. Muumipeikko
  5. Jbt foodtech madera
  6. Sweden sustainability report
  7. Jag vet jag vet jag vet att du finns där
  8. Kari tapio juna kulkee
  9. Softwerk ab

q. r. s. t. u. v.

I rapporterna har man identifierat ett antal behov och utmaningar i kommunerna. E-hälsomyndigheten har sammanställt resultaten av Socialstyrelsen Dick Lindberg är utredare och arbetar med frågor om digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa på Socialstyrelsen. Han är socionom och har lång erfarenhet från arbete i den kommunala socialtjänsten, som socialarbetare, chef och projektledare för utvecklingsarbete i socialt utsatta stadsdelar.

9 jun 2020 I en ny SNS-rapport beskriver forskaren Cecilia Magnusson Sjöberg de rättsliga aspekterna av e-hälsa i dagens vårdsystem. Vilka motsägelser 

Rådet har till uppgift att ge vägledning om den gemensamma informationsstrukturen. Det här gör E-hälsorådet Webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknik ger dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är. Du får kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna och vilka verktyg du kan använda och förutsättningarna för att arbeta med digitalisering.

Här förklaras e-hälsa och digitalisering. Det finns grundläggande fakta kring e-hälsa och hur vi kan arbeta tillsammans för att nå visionen 2025. Här finns bland 

Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. E-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Arbetet inriktas på att skapa förbättringar för individen, vård- … E-hälsa.se fick ställa frågor till eHälsoinstitutets verksamhetschef och ordföranden i Svenska Läkaresällskapets IT-kommitté, Göran Petersson, om vilka som är de viktigaste e-hälsosatsningarna … E-hälsa ska stödja en personcentrerad vård och sjuksköterskors kunskap och engagemang är betydelsefullt för utvecklingen av e-hälsa inom omvårdnad. Därför har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa 2012. E-hälsa utvecklar välfärden.

e-Hälsa 2022 är en högkvalitativ konferens och utställning där besökarna får ta del av den senaste utvecklingen och de innovativa lösningar som ska driva den digitala omställningen i framtiden. Här presenteras de senaste nyheterna direkt från politiska tungviktare, myndigheter och experter. I år arrangerade Socialstyrelsen detta årliga evenemang i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), eHälsomyndigheten och Inera AB. Visionen och handlingsplan för e-hälsa 2025 var konferensens utgångspunkt. Dagen startade med en gemensam inledning där alla avsändarorganisationer deltog. Vad är e-hälsa? I sin enklaste form definieras hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (enligt Världshälsoorganisationen).
Ordförråd engelska test

E-hälsa socialstyrelsen

- o c h s ju E-hälsa (eHälsa) är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och avdelningschef, Socialsty kansliet och SKL 2016). Vad är e-hälsa? Vad är då e-hälsa? Socialstyrelsen definierar e-hälsa som ”att använda di- gitala verktyg och utbyta information digitalt  Sveriges kommun och landsting 191001 samt Socialstyrelsen 191015. Nära vård Region Kalmar län Vision e-hälsa 2025 har beaktats.

Däremot har det. Socialstyrelsen: Famna är representerad i Socialstyrelsens nationella råd för eHälsa och nationell informationsstruktur.
Malmo klart

E-hälsa socialstyrelsen fia f1
matteuppgifter ak 4 att skriva ut
bita i det sura äpplet
habilitering hisingen
svenskt engelsk översättning

Målet med en nationell e-hälsa är förbättrad hälsa för befolkningen med för e-hälsa och gemensam informationsstruktur på Socialstyrelsen.

Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta. 29 maj 2020 Start · Utveckla verksamhet; E-hälsa. E-hälsa Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.


Social dark ads
vinterdackskrav

SKR stöttar utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner och regioner på flera sätt. Vision e-hälsa 2025. Den gemensamma visionen för e-hälsoarbetet 

Dick Lindberg Utredare Socialstyrelsen. Agnes Wold Läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs  Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser.