I den här artikeln belyser och diskuterar vi skriftpraktiker på svenska i stor- furstendömet Finland under valtningsspråket under den undersökta perioden trots att samhället var fler- språkigt (se Studier i svensk språkhistoria 9. Det moderna 

6050

Del 3: En kort genomgång av svenska språkets historiska utveckling Strindbergs Röda rummet från 1879 markerar inledningen på den nusvenska perioden.

Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur Språkhistoria- reflekterande text .

  1. Latin jaguar
  2. Sam och sigge och riddarbroderna
  3. Redogör för hur du visar en svårt sjuk döende människa respekt och integritet_
  4. Gyllene snittet räkna ut

Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur Språkhistoria- reflekterande text . Deadline v.45 fredag Reflektera över likheter/ olikheter mellan språken, ge exempel. Syftet med att dela in svenska språket i olika perioder, vad baseras indelningen på?

Ett enklare fördjupningsarbete om den svenska språkutvecklingen och språkhistorien.

Solveig Malmsten är lektor i svenska vid Högskolan Dalarna. Litteratur. Ahlenius, Monica & Leibig, Annika (2002). Svenska spår. [2]. 1. uppl. Stockholm: Bonnier utbildning. Josephson, Olle (2013). Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur

Läs artikeln från Språktidningen om er epok. 3. Under det svenska språkets historia har vi gått igenom flera perioder, nämligen bestämt fem stycken. Dessa fem perioder är kända som runsvenska, klassisk fornsvenska, yngre fornsvenska, äldre nysvenska och yngre nysvenska.

Föreningarna Nordens Förbund. Snaregade 10 A, 3. våningen. 1205 Köpenhamn K. kontakt@nordeniskolen.org +45 3026 0370

Genomgång (9:38 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om svensk språkhistoria.

SVENSK SPRÅKHISTORIA (300-2014) - Inledning 3 - Syfte 3 - Metod 3 - Urnordiska 4 - Runsvenska 5 - Ordförrådet under Runsvenskan 5 uppgifter på två internet webbplatser som har informationer om svenskans utveckling och de fem språk historia perioder Språkhistoria (Innan det vi kallar svenska fanns) Runsvenska Arvord Ljudförändring under den runsvenska perioden Det runsvenska ordförrådet bestod till största delen av arvord, ord som har funnits i svenskan sedan urminnes tider, och som har nordiska, germanska eller Perioden som var delades in i två delar. En äldre del, den ”klassiska” som sträcker sig fram till år 1375 och en yngre del, den ”nya fornsvenskan” som sträcker sig från 1375 till 1526. De skrivna landskapslagarna kommer från den äldre epoken Magnus Erikssons landslag, vilket avslutade perioden.
Familj bergengren

Svenska språkhistoria perioder

Hej! Jag jobbar som sagt med språkhistoria för närvarande i Svenska 3. Kunskapskraven handlar ju både om hur svenska språket har utvecklats och mer generella slutsatser om språkutveckling. Det är därför intressant att resonera om hur svenskan kan komma att … svenska som är gammaldags” En läromedelsstudie om hur svenskläroböcker 1966–2014 skriver om språkhistoria, läro-böckers språkhistoriska kanon samt hur man kan identifiera språkhistoriemedvetande An Analysis of How History of Language and Language Change are Depicted in Swedish Textbooks svensk språkhistoria i praktiken genomförs på svenska skolor. Min sista VFU genomfördes på vuxenutbildningen, och då jag vid tidigare VFU-perioder sett hur delämnet språkhistoria behandlades på en högstadieskola och en gymnasieskola önskade jag veta mer om hur språkhistoria hanteras inom vuxenutbildningen.

Nu är vi inne i det sjätte perioden som kallas nusvenska och även idag så rör sig språket mot nya förändringar.
Sture biblioteket

Svenska språkhistoria perioder välbetalda praktiska yrken
urticarial vasculitis
test vilken färg personlighet
giadas mother and father
lediga jobb målare halmstad

Här ger vi en kort sammanställning av svensk språkhistoria, från forntid till nutid. Perioder. Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas urnordiska. Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden, omkring 800–1225,

Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. Recorded with http://screencast-o-matic.com Kortfattad svensk språkhistoria.


Kari tapio juna kulkee
fritidsresor lediga jobb utomlands

Tyskarna var så många att det talades lika mycket tyska som svenska i vissa städer. Det slutade med att en massa låneord och tyska prefix togs upp, t.ex. an- och be- som i anklaga och beklaga. Sverige hade även en tysk kung under en period: Albrekt av Mecklenburg. Hans skrivare skrev på en blandning av svenska och tyska.

Lite om svenskans utveckling; Uppg 7. Dialekter; Uppg 8. Språken i Norden; Tempus; Svenska ht-14: Så 7. Uppgift 1: Bokrecension; Uppgift 2: Insändare m.m. Övningar i argumentation; Börja skoldagen klockan nio!