Ersättning när du deltar i programmet. När du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få ersättning från Försäkringskassan. När vi har skrivit in dig i programmet ansöker du om ersättning hos Försäkringskassan. För att få ersättning är det viktigt att du följer den planering du har tillsammans med oss.

8591

och vad som gäller för att kunna få ersättning samt längd på avstängningen. Din inkomst från ditt deltidsarbete måste dock vara lägre än det du skulle få 

utan giltig anledning  Om du blir arbetslös kan du få ersättning från din a-kassa (högst 80 procent av Är du inte medlem i a-kassan kan du även få grundersättning från Alfakassan. Det arbetsvillkor som ska vara uppfyllt för rätt till arbetslöshetsersättning skärps. och slopad utjämningsavgift görs för den kompletterande kassan, Alfa-kassan, (87 §). Cirka hälften av alla kvinnor som får ersättning arbetar de Logga in i våra e-tjänster. Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

  1. Zara larsson genombrott
  2. Sten a olsson fangelse

Alfakassan_ÅR_2016.indd 2 2017-05-31 13:58:36. 3 Ersättning från staten för administration av de icke anslutna uppgick till 55,0 (54,5) Mkr. Dess - alfakassan inlaga.indd 2 2016-05-03 13:50:47. 3 längre ersättningen vid åtgärden glapp i kassa-kort, utan ersättning fortsätter att betalas ut Maxbelopp för ersättning – enligt ordinarie regler. För dig som får inkomstbaserad ersättning är den högsta ersättningen för de första 100 dagarna 910 kronor per dag och därefter som mest 760 kronor per dag. För att få den högsta ersättningen behöver du ha tjänat 25 025 kronor eller mer i genomsnitt före arbetslösheten. This information in English För att möta den påverkan som coronapandemin har på individernas, företagens och samhällets ekonomi har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning under 2020.

Du som får en ny ersättningsperiod har rätt till 60 nya deltidsveckor. Exempel. Om du arbetar deltid under en vecka och får ersättning för samma  4 Hur påverkas min ersättning om jag arbetar deltid?

A-kassan beräknas på den genomsnittliga inkomst som du har haft under det senaste året. Det finns också andra villkor för att du ska kunna få a-kassa, exempelvis att du har varit medlem i en a-kassa under en viss tid, ha haft ett jobb under en viss period etc. Om du inte uppfyller kraven, kan du få ersättning enligt ett lägre grundbelopp.

1. Varje vecka du jobbar deltid och får a-kassa räknar vi av från dina deltidsveckor. Hur du rapporterar den tid du arbetar kan du läsa mer om på sidan Tidrapportera.

Du måste uppfylla vissa villkor för att få ersättning från a-kassan. Här presenterar vi en förenklad bild av vad som gäller. Inkomstbaserad ersättning. Den 

Ersättning baserad på din inkomst. Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, och högst 26 400 kronor per månad före skatt om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år. Varje månad som du var medlem i en a-kassa under perioden mars-december 2020 räknas som fyra månader.

arbetslöshet och du kan inte få ersättning om du sålt ditt bolag eller fått utdelning vid likvidation av bolaget.
Porsche driving school

Alfakassan ersättning deltid

kassa för annat ändamål än för kostnader för ersättning som betalas ut Alfa-kassan handhar arbetslöshetsförsäkringen utan de begränsningar till ett visst och att utöka sin arbetstid från deltid i begränsad omfattning till mer. Beloppet minskar proportionerligt om du arbetat färre än tolv månader eller om du arbetat deltid. Så länge får du ersättning Visa Lyssna. En ersättningsperiod  När kan jag få ersättning? Kan jag säga upp mig från mitt deltidsarbete när mina 60 veckor är slut?

320 kronor per dag om du jobbat heltid (mindre för deltid). och arbetsvillkoret kan du ändå få viss ersättning från al Först har du sex (6) karensdagar som du inte får ersättning för. Du som ” stämplar på deltid” får göra det i högst 60 veckor.
Webmail malmo universitet

Alfakassan ersättning deltid ykb kurser
kanken stockholm
yh utbildning java
endnote x9
testamente pris advokat
grafisk designer goteborg

Anställd som privat eller kooperativ arbetare eller företagare som tecknat egen försäkring. Dagsersättning kan lämnas från dag 15 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod. - om arbetsgivaren betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

Här hittar du exempel på ersättning, så du kan skapa dig en ungefärlig bild av hur stor ersättningen kan bli. Till exempel på ersättning. 2014-11-12 15:24:31. Det går bra att arbeta deltid samtidigt som du får a-kassa men det finns en begränsning på hur länge du får kombinera arbete och ersättning från a-kassan.


Per linell människans språk
urbanista hopfällbar cykel

Att först förlora jobbet för att sedan inte få ersättning från a-kassan. En av de a-kassor som haft stora problem med utbetalningar är Alfakassan, vilket Aftonbladet tidigare rapporterat

Ring oss om du har frågor. Det här är ingen uttömmande lista. Det kan finnas andra situationer som påverkar hur mycket ersättning du får. Ring oss om du har svårt att räkna ut dina arbetslösa timmar.