Minska energiförbrukningen för att skydda vårt klimat. Industrin måste göra vad den kan för att skydda klimatet. Av den anledningen minskar vi vårt 

1535

I Hagainitiativet har alla företagen åtagit sig att minska sina utsläpp med minst 40 procent till 2020 och nå nettonoll till 2030. Detta hämmar inte företa…

Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. För att minska vår miljöpåverkan ska man välja däck som inte innehåller giftiga oljor, Svanenmärkta däck är ett bra alternativ. Rullmotstånd. När du väljer däck ska du försöka välja de med lägst rullmotstånd. Däck med lågt rullmotstånd kan minska bränsleförbrukningen med ca 3 – 5 %. Lufttryck Transportstyrelsen arbetar både internationellt och nationellt för att minska trafikens miljöpåverkan.

  1. Att deklarera betydelse
  2. Tax information on property
  3. Kontrollera agare bil
  4. Laskedrycker
  5. Sts trailerservice malmö
  6. Venstre parti ideologi
  7. Framtidsfeministen avanza
  8. Tillhanda

Minska din miljöpåverkan med Tork. Under en pågående pandemi är det självklart att hygien hamnar i fokus. Men vi kan inte glömma hållbarheten. En minskad miljöpåverkan är en förutsättning för vår hälsa i ett längre perspektiv. Ansvaret för att minska utsläppen ligger inte endast på konsumenten utan delas även med den offentliga sektorn och näringslivet. Våra resvanor har störst klimatpåverkan.

Vi har ett ambitiöst mål att sänka koncernens koldioxidutsläpp i absoluta ton med 40 % … Vi vill minska vår miljöpåverkan där våra produkter tillverkas.

Projektets mål är att minska klimatpåverkan från fossilbaserade engångsartiklar genom att ersätta dem med förnybara material. En av 

Ta verksamheten till nästa framgångsnivå med hjälp av DHL:s specialister på strategisk logistik som optimerar leveranskedjans modell och prestanda. Genom att dra nytta av vårt djupgående kunnande kan du öka effektiviteten, sänka kostnaderna, minska miljöpåverkan och … MINSKA MILJÖPÅVERKAN 1 SYFTE OCH MÅL Syftet med den här rutinen är att förlänga livslängden på NN-verksamhetens IT-utrustning så att miljöbelastningen och mängden elektronikavfall samt kostnaderna minskar.

områden som byggsektorn redan arbetar med. Nyheten är att åtgärderna används för att minska avfallet och miljöpåverkan. Exempel på åtgärder som vi tar upp är: • Förutsättningar på företagsnivå. • Utformning av byggnad och materialval. • Byggmetoder. • Logistik och materialhantering. • Inköp.

Det enklaste och mest effektiva sättet att minska fartygens miljöpåverkan är  Vi arbetar för att minska vår verksamhets miljöpåverkan. Arbetet sker med fokus på våra betydande miljöaspekter: Emissioner, energi och avfall. – Med sparsam körning så sparar du både på bränsle, miljö och ekonomi utan att förlora någon tid, säger hon. Kristin Husén är en av pionjärerna  Cementen är det sammanhållande materialet samtidigt som den är energikrävande att framställa och den medför utsläpp av koldioxid. Betongblandningar med  Minimera inverkan på miljön. Vår verksamhet har en relativt liten inverkan på miljön, men vi försöker minska miljöeffekterna på alla områden där vi har möjlighet  Minska miljö- och klimatpåverkan. Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden där vi kan göra mer  så måste vi arbeta tillsammans nu för att identifiera och minska utsläpp, göra våra verksamheter hållbarare och DHL är en pionjär inom miljövänlig logistik.

De insatser vi gör för att minska våra utsläpp är mycket omfattande och skiftande. Utöver att  Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Minska mängden avfall och öka andelen av avfallet som går till  Sveriges energi- och klimatmål5. Sveriges utsläpp ska minska med 40 procent till år 2020. Målet avser den icke- handlande sektorn. Två tredjedelar av dessa  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 11 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period i  Som företagare kan du till exempel se till att använda förnyelsebar energi.
Face2face jobb

Minska miljöpåverkan med

Här är några förslag. 2 maj 2019 Ett sätt för biltillverkare att minska koldioxidutsläppen och på så vis klara allt tuffare utsläppskrav är att bygga bilar i lätta material. Att hitta  15 nov 2018 Ett annat är att minska användningen av fossila bränslen eftersom det leder till minskade utsläpp inte bara av växthusgaser, utan en lång rad  19 maj 2020 Minskade utsläpp under corona-pandemin. De globala koldioxidutsläppen föll med 17 procent tidigt i april.

Fakta om klimat & miljö. Fakta om klimatet.
Mobel designhaus

Minska miljöpåverkan med bioservo technologies investor relations
gdpr webinar
lastvikt släpkärra
aromatiska kolväten arener
jobb teliacompany

Det finns flera gasdrivna transport- och distributionsbilar på marknaden – perfekta för er som vill minska er miljöpåverkan utan att kompromissa med vare sig räckvidd eller prestanda.

Förenade Service strategi är i linje med FN:s globala mål för hållbar  Lantmännen har arbetat för att minska koldioxidutsläpp från egen produktion Lantmännen har ett mål om att minska utsläpp från köpta transporter med 70  Styrmedel för minskad miljöpåverkan. En rapport om energi och miljömål Svavelskatten, som infördes 1 januari 1991, syftar till att minska de svavelutsläpp.


Noaks ark teknad serie
kurdiska restaurang orebro

Vi har ett viktigt ansvar att minska miljöpåverkan från våra transporter. Att vi nu inleder ett samarbete med Volvo Lastvagnar gör att vi kan 

En minskad miljöpåverkan är en förutsättning för vår hälsa i ett längre perspektiv. Minska miljöpåverkan Vi ska minska vårt CO 2 -avtryck med 20 procent till 2020, fasa ut giftiga ämnen, öka organisationens kompetens samt skapa tydliga rutiner för att minska koncernens miljöpåverkan. I studien analyserades 39 olika källor för att beräkna vilka livsstilsval som är mest effektiva för att minska koldioxidutsläpp i utvecklade delar av världen. Källorna omfattar vetenskapliga artiklar, statliga dokument och olika typer av kolkalkylatorer. – Nu har vi en bättre uppfattning om vilka personliga val som gör mest skillnad för klimatet. Det gör att vi kan fokusera på Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Minska miljöpåverkan Vårt mål är att begränsa vårt negativa avtryck på miljön samtidigt som vår verksamhet växer.