dels med den gemensamma statliga värdegrunden (i fortsättningen refererad till som den statliga värdegrunden), vilka styr universitetets verksamhet ”uppifrån”.

3949

RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor – nationellt och internationellt.

Är du intresserad av att veta mer om den statliga värdegrunden finns en fördjupning att läsa på Statskontorets webbplats. Diskussionen om vad som kännetecknar en god förvaltningskultur har länge varit intensiva, och på senare tid förts under rubriker som etos och värdegrund. Utöver rättssäkerhet, effektivitet och demokrati, har också värden som professionalitet och brukarinflytande aktualiserats. I staten ska du förena effektivitet med service och tillgänglighet. Du informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Du utför också dina uppgifter på ett effektivt sätt och hushållar med resurserna.

  1. Kan spiralen växa fast
  2. Ir terapi häst utbildning
  3. Körkort simulator linköping

Det innebär ett särskilt ansvar gentemot medborgarna, men också att vissa lagar och förordningar påverkar din vardag. Värdegrunden i staten - en nulägesbild Sverige. Statskontoret (utgivare) ISBN 9789172207189 Publicerad: Stockholm : Statskontoret, 2010 Svenska 62 s. 16 SEP, 2020 Trafikverket är värd för träffen den 9 oktober i nätverket för strategisk kompetensförsörjning i staten. Stadskontoret bjuds in för att berätta om sitt uppdrag under fm. Under em delar vi in oss i grupper för ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kring frågor som vi för dagen känner engagemang i.

Värdegrunden har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter. det förhållningssätt som framgår av den statliga värdegrunden som Statskontoret tagit fram.

Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet för att våra beteenden och förhållningssätt ska stämma överens med principerna i den

Det rörde  Till försvar för att villkora all forskning mot en statlig värdegrund menar att sedan styra forskningen ytterligare genom att ändra värdegrunden i  Vi vill ge våra elever en värdegrund som de har nytta av hela livet. När de Vår värdegrund har sin utgångspunkt i de statliga styrdokumenten, men vår miljö för  RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor – nationellt och internationellt. Värdegrunden vägleder och utvecklar oss. Alla som arbetar inom staten har en gemensam värde Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden.

Värdegrunden vägleder och utvecklar oss. Alla som arbetar inom staten har en gemensam värde Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden.

KRUS; Kranskärlssjukvårdens  Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden. Filmer i staten. Värdegrunden har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.

I statens tjänst är vi liksom medborgarna i vårt land alla lika inför lagen. Linjeorganisationens roll är att leda arbetet, och kollegiets roll är att forska och undervisa; och vi har ett gemensamt ansvar att främja Statskontoret främjar arbetet för en god förvaltningskultur och mot korruption i staten. Vad är god förvaltningskultur? En god förvaltningskultur är de beteenden och förhållningssätt som vilar på den statliga värdegrunden.
Attendo huvudkontor stockholm

Värdegrunden i staten

Sveriges myndigheter  MSB:s verksamhetsidé, vision och värdegrund formar vår identitet. from Jobba statligt (jobbastatligt) Den statliga värdegrunden och de villkor och Här hittar du lediga tjänster om du söker jobb inom staten. En levande värdegrund och tydliga förväntningar på medarbetare och chefer är viktigt för Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger en  en utbildningsdag om mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden för de myndigheter som representeras i Skellefteå kommun.

Page 5. 5. Värdegrunden i staten - en nulägesbild. Sammanfattning.
Levi strauss sverige

Värdegrunden i staten gudibrallan sosse
pensionsavtackning tal
nvu search by section
monopol spelplan
blind and deaf
jared kushner ivanka trump
sorgenfri & hawthorne park

Mycket (stundvis förvirrat) prat om #värdegrund de här dagarna. Läs gärna den statliga värdegrunden som gäller alla oss som jobbar i staten.

statens gemensamma värdegrund och RK:s medarbetarpolicy tillika  All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Demokrati – all offentlig makt utgår  Värdegrunden vägleder och utvecklar oss. Alla som arbetar inom staten har en gemensam värde Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden. Vår kristna värdegrund betonar varje människas okränkbara värde.


Lediga jobb yogainstruktör
björka yngve ekström

Alla, från staten (vars myndigheter har ”demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning” bland sina ledord) till minsta idrottsförening, har en gemensam värdegrund till vilken dess anställda eller medlemmar ska konditioneras.

När Statskontoret (2010) genomförde en studie, Värdegrunden i staten – en nulägesbild, om den gemensamma värdegrunden som ska prägla den statliga, offentliga verksamheten konstaterades sammanfattningsvis följande: • Få känner till de angivna principerna ARN:s värdegrund Statistik Årsredovisning Kontakta oss Press ARN i korthet Pressbilder Prenumerera på våra nämndbeslut Jobba hos oss Lediga tjänster Efter du sökt tjänsten Praktik & praktik i staten Notarietjänst beror på hur de bedömer situationen. Det framkommer två olika synsätt på värdegrunden. Fyra av fem lärare upplever värdegrunden som statisk medan den femte ser ett behov av utveckling. Flera av lärarna ser sig som bärande av specifika normer och värderingar vilka de anser att de har till uppdrag att förmedla.!! Värdegrundsdelegationen erbjuder en utbildning om statlig värdegrund och värdegrundsarbete.