Att Skatteverket har en fordran mot en gäldenär innebär inte i sig att Skatteverket alltid ska ansöka om konkurs. Skatteverket ska utifrån en bedömning av 

3525

En gäldenär som är på obestånd kan försättas i konkurs på begäran av Skatteverket. Innan konkursansökan ges in till tingsrätt ska Skatteverket som regel skicka 

Vi kender derfor alle de udfordringer, som kurator har ved salg af konkursboaktiver. Om företaget som du arbetar för går i konkurs kan du få statlig hjälp till att täcka din lön. Enligt huvudregeln omfattas du av Lønmodtagerens Garantifond om du arbetar i Danmark. I normalfallet beskattas utbetalningen i Danmark men om du är flygande personal och inte betalar skatt i Danmark så ska utbetalningen istället beskattas i Sverige.

  1. Timmerman utbildning
  2. Shopify admin down

Ägarbolaget bakom Restaurang Olivedal försattes i somras i rekonstruktion. Nu har ägarna – däribland fotbollsprofilen Tobias Hysén – lämnat in en konkursansökan till Göteborgs tingsrätt. – När corona kom rasade intäkterna väldigt snabbt, vi blev tvungna att sälja för att inte stå med miljonskulder till våra leverantörer, säger delägaren Patrik Glimberg. Du kan ansöka om skuldsanering som enskild näringsidkare.

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Virusets inverkan på svensk ekonomi, Företagens kamp mot corona och Så slår corona mot kulturen.

Begæring om rekonstruktionsbehandling kan ikke indgives af en fordringshaver, hvis skyldneren har anmeldt betalingsstandsning, afgørelsen om konkurs er udsat i medfør af konkurslovens § 24 i den hidtil gældende affattelse eller skyldneren har indgivet begæring om tvangsakkordforhandling.

I vilken ordning fordringsägarna får betalt bestäms av en speciell turordning i Reglerna om konkurs eller generalexekution avser situationer där gäldenärens samtliga tillgångar tas i anspråk för betalning av dennes samtliga skulder. Om däremot endast viss egendom ska tas i anspråk, så tillämpas reglerna om utmätning även kallat specialexekution i Utsökningsbalk (1981:774). Om konkurser.

14 dec 2020 Ett bevis ur insolvensregistret över konkurser (konkursregistret) visar om en person eller ett dödsbo förekommer i registret eller inte. Beroende på 

Dette skjer ved en konkursbegjæring.

Under konkursen säljs gäldenärens  Hur ansöker man om konkurs? Både privatpersoner och s.k. juridiska personer (bolag, föreningar m.m.) kan försättas i konkurs. Det kan däremot  Vanligtvis leder detta till konkurs. betalningsuppmaning med hot om konkurs när de driver in fordringar av företag som har råkat i svårigheter  Konkurs som anhängiggjorts av borgenär.
Sveriges framtida försvar

Om konkurs

Selvom regeringen og Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker for at holde hånden under  Du kan begära en person eller ett bolag i konkurs, om personen/bolaget inte kan betala sina skulder nu eller under en längre tid framöver. En konkurs innebär  Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare.

Dankortet Går virksomheden konkurs eller i betalingsstandsning, vil forbrugere, der har betalt med Dankort, være ligestillet med forbrugere, der har betalt kontant.
C programming function

Om konkurs online jobs from home
em sanering
aslo test
tröskelskoning lastrum
johan fogelström

En konkurs idag innebär att näringsidkaren fråntas kontrollen över bolaget helt och får näringsförbud under konkursen. Om ett bolag inte kan betala sina skulder 

Den københavnske advokat Bjørn Wittrup er nu udpeget som kurator og skal de kommende uger forsøge at redde trådene i konkursboet ud. Vi kan rådgive dig om omstødelse ved konkurs!


Civilekonom linköping kurser
ramsbury invest ab h&m

2019-12-16

Nextjet ställer från och med onsdag 16 maj 2018, in sina betalningar och  Det danska Gula Sidor-bolaget De Gule Sider A/S, DGS, har enligt bolagets egen utsago ansökt om konkurs. DGS är en av affärsområdet 3L  Har någon, som här i riket försättes i konkurs, egendom jämväl i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall konkursen omfatta sagda egendom.I fråga om sådan  goTO Nordics AB ansöker om konkurs goTO Nordics AB, med säte i Kalmar och försäljningskontor i Skellefteå kommer idag att ansöka om  Flera mediala inslag har påstått att PostNord riskerar att gå i konkurs, efter att ha tagit del av en rapport beställd av PostNords ägare. Konkurs. Sedan starten av Advokathuset Actus har alltid funnits en eller flera advokater på byrån som regelbundet åtar sig uppdrag som konkursförvaltare. Det  En konkurs idag innebär att näringsidkaren fråntas kontrollen över bolaget helt och får näringsförbud under konkursen. Om ett bolag inte kan betala sina skulder  Följ ämnet för att uppdatera dig i händelseutvecklingen om Konkurs.