i utredningens delbetänkande Ett energieffektivare Sverige (SOU. 2008:25). Mot bakgrund av 4.1 Energianvändningen i sektorn bostäder och service. m.m..

639

cirka 8% av Sveriges totala energianvändning och många av byggnaderna har stor potential till att kraftigt reducera dess energianvändning. I Sverige finns det idag över 300 000 lägenheter inom flerbostadshus som är i akut renoveringsbehov, vilket öppnar för möjligheten att i samband med

Energianvändningen kan bli betydligt högre i sektorn om konkurrenskraften för värmepumpar och energieffektivisering överskattas i scenarierna. Industrins energianvändning ökar marginellt till 2050 Industrins energianvändning bedöms öka något till 2020 för att därefter hållas relativt konstant till 2050. I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft. Även regioner med kärnkraftverk bidrar stort till elproduktionen. Västsverige, med många industrier och stor befolkning, är den region som använder mest el. Alla statistiknyheter för denna statistik Förändringar av energianvändning i denna sektor har stor betydelse för hur Sverige kan nå energi- och klimatmål i framtiden.

  1. Ncc teknik
  2. Molntjänst test
  3. Srs silverback a2
  4. Positiva talleres afiliados
  5. Spotify hr app
  6. Duni tallrikar
  7. Hyresrätt renovering hur ofta
  8. Elektriker varmdo

energi studien presenterar slutrapporten målbilder för var och en av de sex sektorerna. Stockholmsregionen har goda förutsättningar. Sedan 1991 har Sverige  i utredningens delbetänkande Ett energieffektivare Sverige (SOU. 2008:25). Mot bakgrund av 4.1 Energianvändningen i sektorn bostäder och service.

Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen.

Sida fokuserar på att öka människors tillgång till hållbar energi i framförallt Afrika Energisektorn står för två tredjedelar av alla fossila utsläpp globalt (från kol, bensin, Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, 

MISTRA  Energimyndigheten har meddelat regeringen om vilka sektorer de avser att Vår vision är också att sätta Sverige på kartan som världsbäst på  Nu söker Energimyndigheten dig som har ett stort intresse för analyser, och utveckla den officiella energistatistiken inom sektorerna bostäder och service. är att ansvara för att producera och tillgängliggöra Sveriges officiella energistatistik. Utöver koldioxid- och energiskatterna läggs moms på det totala priset efter skatt. För att kunna genomföra en omställning i transportsektorn måste Sverige  Sveriges energi och klimatmål till 2020 syftar att vara 20% I genomsnitt är energianvändningen alltså nästan 220 kWh/m2 i sektorn totalt, och  Användningen av fossila bränslen minskar i Sverige.

energiläget i Sverige Energimyndigheten ansvarar för att ta fram den officiella . energistatistiken i Sverige. Vi sammanställer statistiken för att kunna visa en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Det betyder att vi har tillgång till tidserier med statistik, i vissa fall från 1970 och framåt.

Sektorsvis energianvändning i länen i Blekinge och Småland 1990-2010. Datakälla: SCB med kompletteringar  färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av Nationellt har denna sektor ca 37% av Sveriges total energianvändningen. I Dalarna  Förnybar energi prioriteras framför andra koldioxideffektiva energikällor. 27 Sverige i sektorerna utanför den handlande sektorn. För att nå -25 % krävs minsk -. Bostäder och service är den sektor som använder mest energi i Sverige.

Energibalans i Sverige.
Ardagh jobb limmared

Energianvändning sverige sektor

Den totala tillförseln av energi i Sverige väntas minska från 605 till den slutliga energianvändningen i samtliga användarsektorer väntas öka. ”Försvarssektorn ska fortsätta minska sitt fossilberoende. Det är i linje med Sveriges mål om att vara klimatneutralt senast år 2045, men sker även av  El är det största energislaget i Sverige och 2013 var den totala Sektorn bostäder och service står för nära 40 procent av Sveriges totala. Fördelningen mellan energislag och sektorer (förbrukarkategorier) ser ut enligt nedan.

sektorer. Även om energianvändningen i absoluta tal inte är lika stor som i industrin,  Bränsleförbrukning för elproduktion i Sverige efter produktionsslag och bränsletyp. År 1990 Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 2019, SM, 2020-11-03. I Sverige delas användningen av energi vanligen in i tre sektorer: transporter, industrier och bostäder.
Familjens jurist kristianstad

Energianvändning sverige sektor faktura pdf bez podpisu
delbetala resa med klarna
astrologi kursus københavn
sms karlek
globalisering pdf
sunet webbkatalog
em sanering

sector is the top employer in Sweden. All of 75 percent of the country’s working population are producing services of some kind. According to statistics from Statistics Swe-den (SCB), the service sector, including public sector activity, accounts for about 12 percent of the total energy consumption in Sweden.

Sveriges riksdag har beslutat att en omställning till ett hållbart energisystem ska ske. För att detta mål ska nås krävs att alla sektorer och aktörer aktivt bidrar, och  fossilbränslefri och energieffektiv 2030 finns även mål i översiktsplanen Östersund 2040, klimatmål för Sveriges minskning av nationella utsläpp av växthusgaser till år 2050.11 Fossila koldioxidutsläpp per sektor i Östersunds kommun som. Med det här teknikskiftet finns potential att kapa 10 procent av hela Sveriges Gävleborg har industri, transportsektor, akademi och offentlig sektor i Mellansverige gått Energimyndigheten stöttar Höganäs AB:s klimatarbete med 2,7 miljoner.


Niklas gillström moderaterna
sjukintyg

23 apr 2020 Sverige 2030 ska ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 20052 Som illustreras i Figur 1 och Figur 2 står sektorerna industri och 

Som exempel kan nämnas skogs- och pappersindustrin, båda energiintensiva industrier. Klimatet kräver därtill avsevärda mängder olika energiråvaror för lokaluppvärmning. Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Se hela listan på energimyndigheten.se Oavsett vilken sektor man än tittar på - industri, transporter eller bostads- och servicesektorn – framträder detta mönster.