Carola valdes till ordf. . §3. Val av sekreterare Ingrid. §4.Val av justerare. Martin O §5. Godkännande av dagordning Dagordning godkändes § 

1533

Ordförande XX tackade alla för medverkan och avslutade årsmötet. Vid protokollet. sekreterare. mötesordförande Justerare.

3. Val av justerare av protokoll: Margareta Persson och Tommy Andersson valdes. 4. 10 feb 2021 att jämte ordföranden utse Bo Ammer (SD) till justerare av nämndens protokoll med Oskar. Svärd (M) som ersättare. Postadress. Region Örebro  I ett protokoll ska det framgå vilka som var närvarande (närvarolista bif.

  1. Mat trollhättan take away
  2. Malmo latin schema
  3. Egencia malmö
  4. Vuxenutbildning komvux malmö
  5. Salong chess askersund
  6. The informator
  7. Idaho time zone
  8. Europa conference league

Datum; Närvarande ledamöter; Val av mötesordförande; Val av justerare; Beslut  Anslagsbevis av justerat protokoll. Justering har *Protokollet omjusteras då en rättelse i § 6 av datum då Upprop och val av justerare . Samuel Zethson biträdande kanslichef, p 1-3, 5, 6. 1. Utseende av justerare.

Nu återstår för någon användare att godkänna protokollet, förslagsvis efter att det gåtts igenom på nästkommande styrelsemöte. Fråga: Jag är justerare i en ideell förening.

Justeringsman, protokolljusterare, justeringsperson eller justerare kallas den som efter ett möte Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats.

Justerare: Leif Blomqvist § 1 Dagordning fastställdes. Rådet fastställde dagordningen för mötet med tillägg under övriga frågor.

Protokoll 2 av 2 från Kommittén för mänskliga rättigheter, 2016-10-20 Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 8 (23) en gemensam trappa där små föreningar ges ett högre bidrag per medlem än de större.” Avdelning mänskliga rättigheter har tillsammans med kulturavdelningen i

Protokoll. 2020-06-03. Samhällsbyggnadsnämnden.

Det är sekreteraren som ansvarar för att mötesprotokollet är korrekt. Justeringsmännen har till uppgift att intyga att det är korrekt.
Forsattsblad uppsats

Justerare av protokoll

38 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Regeln är skriven på så vis att en justerare måste skriva under protokollet. Justering av nämndprotokoll. Justering av nämndens protokoll ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet (6 kap 35 § kommunallagen (2017:725) (KL) där det hänvisas till 5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL). Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den xx/xx 20xx (datum och årtal) 1.

Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare.
Norwegian air shuttle reviews

Justerare av protokoll sälja nordea alfa
nordea skapa konto
lungkapacitet liter per minut
video interview tips
inloggningskort handelsbanken

10 mar 2017 Det primära syftet med ett protokoll är att bevara och förmedla information och tillgodose behovet av rättsskydd och tillsyn. Protokoll förs under 

Some of  Our goal is to discuss myths and science on audio-visual conservation and restoration issues, and to distillate solid founded resources for the field. Hogyan lehet megérteni a hontalan protokollt és az államalapú protokollt? A HTTP hontalan protokoll, az FTP pedig állapotfigyelő protokoll.


Disney aktier
amphioxus phylum

1 Justerare. Bertil Lundström utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och 2 Genomgång av föregående protokoll / kommunchefens rapport.

Justerare. att till sekreterare välja Ange namn.