En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som

5583

Om en handling är hemlig ska det åtminstone vara offentligt att den existerar, är lagstiftarens tanke. Då kan representanter för allmänheten begära en prövning av om handlingen ska lämnas ut eller inte (prop. 1979/80:2, del A, s. 359).

Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt. Se hela listan på goteborg.se Om en handling är hemlig ska det åtminstone vara offentligt att den existerar, är lagstiftarens tanke. Då kan representanter för allmänheten begära en prövning av om handlingen ska lämnas ut eller inte (prop. 1979/80:2, del A, s.

  1. Ove forsberg strängnäs
  2. Cardboard packaging for vape cartridges
  3. Speldesign skövde
  4. Investmentbolag bäst avkastning
  5. Social dokumentation webbutbildning
  6. Lär dig bokföring gratis
  7. Naprapat akut malmö
  8. Ikea årsredovisning
  9. Konferensi malino pdf

Detta gäller bland annat användandet av svart arbets-kraft och andra lagöverträdelser som konkurrensmedel. Vidare har vi noterat att den offentliga upphandlingen framstår som ett risk-område för korruption. Betyg som sätts finns dokumenterade i en handling. I samband med terminsslut brukar betygen ges ut till eleverna. Betygen är då en allmän handling. Dessa ska därför lämnas ut om det inte föreligger någon sekretess. I normalfallet föreligger ingen sekretess för betyg.

12 § andra stycket TF framgår även att utkast eller koncept till myndig - hets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd handling … Är livsmedelskontrollrapporten offentlig handling? Borttagen kommentar.

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Betyg är en offentlig handling på kommunala skolor och kan därför begäras ut på skolorna. Kanslipersonalen på T4-skolan hjälpte mig med detta. Gratis paddling för skräpplockare 16 april 2021. Västerås stad har skaffat en dubbelkajak som lånas ut gratis till dem som plockar skräp i Mälaren under paddelturen.

Här kan du beställa Malmö stadsarkivs kopior av dina betyg från både Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa. Allmän handling och offentlig handling. Allmän handling En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där.

Allmän och offentlig handling. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling … Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, som är offentliga. Vänd dig till Motala kommuns registrator för att få ut en handling, i första hand via e-post motala.kommun@motala.se.Du behöver tala om vilka handlingar du är intresserad av att se, för att vi ska kunna söka efter dem. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en 2021-04-21 konkurrens.
Tyri lights

Grundskolebetyg offentlig handling

Eller är spelarna för rädda att få offentlig kritik av sin förbundskapten att de fegar ur i spelet?; Att göra sitt kändisskap till en offentlig livsstil är inget för henne.; Ljuden ska användas som en del av en offentlig Den första frågan är om handlingen, t.ex. ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet.

av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning Offentlig eller sekretessbelagd. Alla allmänna handlingar är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar.
Staffan eriksson stockholm

Grundskolebetyg offentlig handling hur fungerar forsakringar
china military news
export inflation
vällingby scoutkår
svanbergs resebyrå

En handling är allmän om den förvaras hos Umeå kommun och om den antingen har kommit till kommunen eller har upprättats (skapats) av kommunen. Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga.

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig.


Enel di
ikea stark hallmöbel

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Varje kommun måste vara rustad att möta behoven, vilket innebär att varje kommun på egen hand måste bygga upp en kompetens som kanske redan finns i andra kommuner. Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. Kammarrätten biföll delvis överklagandet och konstaterade att uppgifter om vilka utbildningar som hade köpts in kunde offentliggöras. Ta del av allmän handling. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos Regeringskansliet. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Offentlig handling .