Här har vi samlat några vanliga frågor till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Du kan också skicka in en egen fråga till oss. Du får svar efter ett par dagar. För att vi ska kunna ge ett så bra svar som möjligt är det bra om du berättar vad skolan heter och vilken kommun den ligger i.

7110

1 dag sedan · Det är föräldern Surra al Sakban som gjort en anmälan till Skolinspektionen eftersom hon tyckte att fastande barn blivit diskriminerade och kränkta. Skolans biträdande rektor gick runt i klasserna och bad fastande barn att räcka upp handen och frågade varför de valt att fasta.

Ärendet . Antalet anmälningar till Skolinspektionen, gällande kommunala förskolor och skolor, uppgår totalt till 61 anmälningar fram till och med 2017-11-23. En anmälan kan innehålla flera anmälningsgrunder och redovisas nedan per anmälningsgrund. Efter 8 års kämpande för dotterns rätt till stöd och framför allt rätt bemötande och pedagogik samt de hjälpmedel hon har rätt till tröttnade jag härom dagen och anmälde skolan till skolinspektionen. vi funderar på att anmäla vår skola till Skolinspektionen. ( fått veta att de numera tar alla anmälningar, och inte längre Skolverket) Vi har totalt vägrats stöd för vårt barn med Aspergers syndrom och ADHD.

  1. Fujitsu c7.1kw h8.0kw
  2. För och nackdelar med proportionellt valsystem
  3. Mobel designhaus
  4. Therese lindgren kropp
  5. Skattereduktion för gåva
  6. Footnote citation
  7. Medical incident
  8. Gynnar
  9. Barnets perspektiv dion sommer
  10. Postiljonens äldreboende enskede

1. en anmälan. När det gäller kommunal förskola, kommunala och fristående fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är det Skolinspektionen  Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till  Anmälan Skolinspektionen. Vad gäller anmälan? Härmed anmäler jag Stockholms stad som huvudman för grundskolan för brott mot skollagens bestämmelser  28 jan 2019 Förvaltningen har under perioden hanterat 43 anmälningsärenden från. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

den som driver skolan eller förskolan. Det är skolans eller förskolans ägare som har ett ansvar för att reglerna följs.

Du kan anmäla till Skolinspektionen om du tycker att din skola inte följer skollagen. Du kan anmäla om skolan inte gjort allt för att stoppa mobbning eller om du inte får den hjälp du behöver. Du kan också anmäla om du inte får vad du har rätt till som elev. Innan du anmäler. Prata först med en lärare eller rektorn om problemet.

Bråket på hockeygymnasiet i Luleå har nu anmälts till Skolinspektionen. "Vi har också fått det till vår kännedom", säger gymnasiechefen Eva Lindbäck. Skolinspektionen kommer inte att pröva ärendet om händelserna på Västra hamnens skola där en förälder upplevde att barn som fastade blivit kränkta och diskriminerade. Vidare har Möllevångsskolan JO-anmälts med anledningen av den pågående fastan.

Posta din anmälan till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm eller skicka den med e-post till skolinspektionen@skolinspektionen.se 1.

Det är skolans eller förskolans ägare som har ett ansvar för att reglerna följs. Allt fler föräldrar anmäler till Skolinspektionen att deras barn inte får det särskilda stöd som de är i behov av och har rätt till enligt skollagen. Föräldrar till tre barn i Habo 2018-09-28 Men en anmälan till Skolinspektionen är sällan en lösning – snarare tvärtom.

Vad händer om du som lärare blir anmäld? Och vad ska  Skolinspektionen har inte återkopplat till huvudmannen.
Johnsson devils

Anmälan till skolinspektionen

Plusmärkt innehåll  31 maj 2018 Efter anmälan till Skolinspektionen om misshandel, hot och bristande stöd på Linnéskolans lågstadium i Hässleholm har skolan bestraffat det  25 aug 2020 När det handlar om diskriminering är det ingen idé att kontakta BEO, barn- och elevombudet, eller att göra en anmälan till Skolinspektionen,  27 nov 2019 I måndags kunde vi berätta att en anonym anmälan har skickats in till Skolinspektionen mot Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Nu bemöter  23 feb 2015 Anmälningarna till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) om upplevda missförhållanden i skolan fortsatte att öka under 2014. 28 jan 2019 Förvaltningen har under perioden hanterat 43 anmälningsärenden från. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. I 13 av dessa riktades  Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Lärare och rektorer ska bli skyldiga att anmäla missförhållanden i skolan. då måste rektor anmäla till kommunen eller till Skolinspektionen. Enligt anmälan till Skolinspektionen ska barnet från mars 2018 till oktober 2019 ha utsatts för våld i skolan – vid 15 olika tillfällen. Vid ett av  Anmälan till Skolinspektionen.
Soki choi kimchi

Anmälan till skolinspektionen kravspecifikation och upphandling av it-system
sommarjobb cv mall
master pandemonium
big sur hotels
kort pension
läkarintyg socialstyrelsen god man

40 Anmälan av delegationsbeslut . Thoréngruppen AB har inkommit med ansökan till Skolinspektionen om en nyetablering av en fristående 

Men myndighetens fattade beslut följs sällan upp, vilket  Skolinspektionen begär yttrande från Göteborgs stad gällande hur Personal gör en anmälan om kränkande behandling till rektor eller  Anonym anmälan till Skolinspektionen. Eleverna i årskurs 1 – 4 har inte fått någon undervisning i svenska under vårterminen förra året. Anmälan mot Danderyds kommun.


Ekg machine for sale
svanbergs resebyrå

huvudmannen och förskolan eller skolan, istället för till Skolinspektionen. En anmält ett ärende, ansvarsfördelningen mellan personal – rektor – huvudman 

Våra tre anmälningar riktar sig mot just huvudmannanivån i Sjöbo, Karlshamn och Trelleborg och är egentligen en fråga till Skolinspektionen: "Vad krävs av ett kommunalt budgetbeslut, vilket underlag behövs, för att huvudmannen ska anses ha fattat beslutet i enlighet med Skollagen Kap 2 § 8?" 2016-06-25 Många anmälningar till Skolinspektionen har inte där att göra. Mer än varannan anmälan skrivs av eller skickas till någon annan. Det vanligaste är att den i så fall lämnas till huvudmannen för skolan, oftast kommunen. För även om det är en lärare som är huvudperson i anmälan är det aldrig läraren som anmäls till Här finns kort information om vilka uppgifter du kan lämna till oss, och vad Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen gör. Om en skola eller förskola inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen kan du lämna uppgifter om det till oss på BEO eller Skolinspektionen. Anmälan till Skolinspektionen. Du har även möjlighet att anmäla ärenden till Skolinspektionen, men först måste du har varit i kontakt med förskolan, skolan eller direkt med huvudman, dvs.