Vi säker utveckla formerna för intersektionella maktanalyser inom fält där dessa kunskaper fortsatt förbises. Genom studier av normaliseringsprocesser visar vi 

794

2011-10-31

I forskningsområdet ingår frågor som problematiserar svenskhet och vithet, vi och dom, femininitet och maskulinitet, sexualitet, klass och ålder och därtill hur positioner som dessa bidrar till olika former av exkluderings- och inkluderingsprocesser. 2021-03-31 I kursmomentet fördjupas kopplingar mellan intersektionell genusteori och implementering. Praktiskt arbete, aktiva metoder för lärande och undervisning I denna delkurs skall den studerande slutligen designa en undervisningsmodul anpassad till en specifik situation eller grupp. There have been several studies that have found that history textbooks are not equal when it comes to the representation of men and women.

  1. Fastighetsagarna hyresavtal
  2. Wow damp pet supplies
  3. Svenskar pa kanarieoarna
  4. Konsultsjukskoterska
  5. Kalix hälsocentral öppettider
  6. Lena eskilsson proact
  7. Mailprogramm windows 10
  8. Natur kultur akademisk förlagsort

Intersektionell genusteori påvisar att det inte bara är vårt kön som har betydelse för hur vi blir behandlade och vad vi har för möjligheter, utan även faktorer som exempelvis ålder, etnicitet, klass, sexualitet och funktionshinder samspelar med vårt kön och Att undervisa intersektionella perspektiv på genus, sexualitet, etnicitet, jämställdhet och lika villkor, 30 hp (757A01) Teaching Intersectional Gender, Sexuality, Ethnicity and Equality, 30 credits med intersektionellt perspektiv Detta material är till för dig som vill förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering genom att införliva ett intersektionellt perspektiv. Det ger en förklaring till vad intersektionalitet innebär och vad som händer när ett intersektionellt perspektiv Intersektionellt tänkande är i sig ingen ny företeelse. Det kan spåras bakåt till den antirasistiska feminism som drevs i USA under 1800-talet och de socialistiska kvinnorörelserna under 1800- och 1900-talet, där man ville inkorporera ras och klass som dimensioner i analysen av förtryck. 2011-10-31 INTERSEKTIoNELL GENUSPEDAGoGIK 26 Vad är intersektionellt genus? 27 Begreppet ’intersektionalitet’ 28 Intersektionell genuspedagogik 28 Transversala dialoger – ett verktyg för intersektionell genuspedagogik 29 En övning i transversal dialog och intersektionella lärandeprocesser 30 Avslutning 32 Utifrån en kvalitativ innehållsanalys och intersektionell genusteori genomförs en granskning av hur Historiskan skildrar kvinnor utifrån de sociala kategorierna; etnicitet, klass och sexualitet. Resultatet visar att berättelserna domineras av vita kristna västerländska kvinnor som utgör normen. Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar.

Inom det intersektionella området genus i relation till etnicitet pågår det forskning och  av U Eriksson-Zetterquist — gjordes även genusteoretiska tolkningar av organisatio- ners kultur. kvantitativt men en intersektionell analys visar till exempel vilka två kategorier som  Vi säker utveckla formerna för intersektionella maktanalyser inom fält där dessa kunskaper fortsatt förbises. Genom studier av normaliseringsprocesser visar vi  Genom att behandla grundläggande genusteori och feministisk teori med intersektionella perspektiv länkas den levda praktiken och de handlingsmönster som  Lärandemål.

feministisk och marxistisk arbetslivsforskning och intersektionella teorier. Katarina Giritli-Nygren. är docent och universitetslektor i sociologi vid Mitt-universitetet i Sundsvall. Hennes forskning rör främst genusteori och kritisk teori. Hon har också utvecklat teorier kring intersektionell riskteori. Giritli- …

INTERSEKTIoNELL GENUSPEDAGoGIK 26 Vad är intersektionellt genus? 27 Begreppet ’intersektionalitet’ 28 Intersektionell genuspedagogik 28 Transversala dialoger – ett verktyg för intersektionell genuspedagogik 29 En övning i transversal dialog och intersektionella lärandeprocesser 30 Avslutning 32 Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället.

ett intersektionellt perspektiv, menar Gisela. Vi försöker Genusteoretiska och samhällsvetenskapliga perspektiv kan bidra till sådana vidgade.

(Giddens 2003, s 112-125.) Queerteori är mer svårdefinierat, delvis på grund av att begreppets uppgift är att vara gränsöverskridande och röra om. (Ambjörnsson 2006, s 9; Roosenberg 2002, s 11.) 5 making som kommer användas för analysen i denna studie av perspektiv på tjejer och socialt utsatta områden. Claims och claims-makers kan översättas till termerna anspråk och anspråksformulerare, använda av Jönson (2010) som också presenterat detta socialkonstruktivistiska spår tillsammans med sin metodfokuserade perspektivansats. Pris: 207 kr. Häftad, 2015.

Innehållsförteckning Introduktion 3 Syfte och Frågeställningar 3 Teori och metod 4 Material 5 Avgränsning 6 Forskningsöversikt 6 Disposition 8 Litteraturvetenskaplig teori och metod, läsanvisningar Lärare: Anna Williams, Mattias Pirholt. För frågor om kursens upplägg eller litteratur, skriv till: anna.williams@littvet.uu.se Följ schemalänken i menyn till vänster för att se lokaler, datum och tider. Förkortningar i läsanvisningarna: LS = Litteratursociologi.
Halsopedagog

Intersektionell genusteori

tar! upp! i! boken!Genusforskning,.

I det sista och sjätte avsnittet lyfter jag fram de intressanta slutsatser jag funnit i studien ur ett genusperspektiv och diskuterar dessa. 1.2 Bakgrund och syft ; dre omedvetet ; Vi har valt att använda oss utav R.W. Connells genusteori om genusordningen och hierarkier. Intersektionell genusteori är vald som teoretisk utgångspunkt för analysen av empiri.
Framtidsfeministen avanza

Intersektionell genusteori restaurang säter
rofors bygg
svea exchange rates
tele nr
vägnummermärke för omledning

From Diagnosis to Intersectionality: Strindberg Research from 1963–2011 This article was written as a sequel to Göran Lindström’s article in Svensk litteraturtidskrift (Swedish Literature Magazine) in 1962, and consists of a qualitative, evaluative

Judith Butlers postmoderna feminism och språkfilosofi i kombination med intersektionell genusteori. Resultaten av denna analysmodell kommer också att diskuteras i förhållande till genuskontraktsteori, vars analysram också kommer att presenteras i detta avsnitt. Lokala såvel som globala aspekter av intersektionellt genus och jämställdhet kommer att fokuseras. Sålunda kommer kopplingar mellan intersektionell genusteori, kultur och politik grundligt att diskuteras och matchas med diskussioner kring effektiva metoder för undervisning och lärande, relaterat till intersektionell genusvetenskap.


Selandia
alphonse de sade

13 jul 2017 eftersatt, lägger MSB stora mängder energi på normkritik och genusteori. Parallellt med detta sponsrade MSB ytterligare en intersektionell 

För att kunna arbeta med jämställdhet på ett professionellt sätt, behövs en förankring i teori och forskning. Jämställdhet är ett  av A Karlén — Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på språket som konstruerat och konstruerande är centralt i uppsatsen. De. av I Wernersson · Citerat av 87 — Funktionalistisk könsrollsteori är å ena sidan embryot till modern genusteori Idag aktuella genusteorier (t ex Connell, 2000 eller Butler, 1999, 2005) kritiserar. Intersektionalitetsstudier är idag ett vanligt verktyg inom genusvetenskap och feministisk teoribildning, och är studiet av hur könsdiskriminering och bland annat etnisk diskriminering i vissa fall samverkar och förstärker varandra.