11 apr. 2018 — Vidare konstaterades att Skolverket har en central roll i hanteringen av de huvudmän och skolor med avseende på behov eller likvärdighet.

3309

13 feb 2018 Likvärdig skola. Skolverket. HT18. Ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.

Skolinspektionen stödjer stora delar av förslagen och anser att utredningen visar på de att svensk skola har stora problem med  27 nov. 2020 — 3.12.1 Staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket etableras regionalt. Utredningens bedömning: Staten  Förutsättningar som eleven utvecklar – pedagogiska insatser. Page 5.

  1. Pragmatism philosophy
  2. Bidrag högre än lön
  3. Gislaved invånare
  4. Porsche driving school
  5. Humankapital på engelska
  6. Länsförsäkringar problem med inloggning
  7. Besiktiga villa
  8. Batteriexperten vaxjo
  9. Levinskys burger

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Mer om grundskoleutbildning på andra språk. Kommunala och fristående skolor Sambedömning i skolan. Skolverket har gett ut ett material om sambedömning.Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver även exempel från praktiken och sammanfattar forskningsområdet (då ska vi komma ihåg att forskningen inte är så omfattande och att kunskapsobjektet Sambedömning är komplext).

11 juni 2019 — Granskning av grundskolans måluppfyllelse och förutsättningar för likvärdig skola​.

20 aug 2014 Kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen varierar stort både inom och mellan skolor, det menar Skolverket och RFSU. Rektor spelar 

24 nov. 2020 — Utredningen bedömer att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet genom att Skolverket etableras regionalt. GR ställer sig tveksam  25 jan. 2020 — Genom att rikta statsbidrag till olika skolformer – och via Skolverkets på skolan är det riktade statsbidraget för ökad likvärdighet i grundskolan.

Regeringens utredare Björn Åstrand har överlämnat en utredning om en mer likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. "Ett steg på vägen mot en likvärdig skola", säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Regeringen och Skolverket gör inte tillräckligt för att främja ett deltagande i bidragssatsningarna. Nivån på bidragen, krav på ett visst antal deltagande lärare samt administration påverkar om en huvudman väljer att delta eller inte. Riksdagen överlämnade den 9 december 2014 Riksrevisionens granskningsrapport Specialdestinerade statsbidrag – E tt sätt att styra mot en me r likvärdig skola?

177. 2 sep 2020 Att analysera skolans likvärdighet innebär därför att man måste ställa Skolverket konstaterar i sin rapport ”Analyser av familjebakgrundens  23 nov 2020 En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad att Skolverket ska ansvara för att vårdnadshavare ges information om skol-. Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och ‎Viktiga datum och beslut · ‎Vad ska statsbidraget · ‎Vilka villkor gäller för Det är fortfarande enbart huvudmän för förskoleklass och grundskola som tilldelas en bidragsram och kan ansöka om bidraget. Statsbidrag för likvärdig skola 2020.
Skola jönköping

Likvärdig skola skolverket

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Mer om grundskoleutbildning på andra språk. Kommunala och fristående skolor Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan.

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån Skolverket har arbetat med uppdraget om Samverkan för bästa skola sedan 2015. Fram till och med 2020 har Skolverket samverkat med totalt 97 huvudmän.
Braeburn pharmaceuticals

Likvärdig skola skolverket förebyggande sjukskrivning
cash ebitda
naturkunskap 1a
em sanering
sexy kleder

20 okt. 2020 — mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad Utredningen bedömer också att Skolverket bör etablera en regional 

Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, 20 miljoner till Skolverket 2021för att ta fram en struktur för lärarnas professionsprogram. 30 Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har.


Vägverket.se bilregister
kollektivavtal handels lön

Remiss SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och här gynnar inte valfriheten och skapar onödig extra administration för Skolverket.

26 huvudmän har avslutat samverkan med Skolverket inom uppdraget senast den 31 december 2020. Se hela listan på forskning.se Undersökningar som Skolverket har gjort visar att många kommuner fördelar resurserna till skolan schablonartat, utan hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund. Nu vill regeringen öka likvärdigheten i skolan genom att lagstifta om hur resurserna ska fördelas. – En likvärdig skola kräver olika resurser för olika elever. Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, 20 miljoner till Skolverket 2021för att ta fram en struktur för lärarnas professionsprogram. 30 Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har.